Ontwerpparameters - bouwschil

Wanneer ontstaat condens in een woning?

9 oktober 2017

Condensatie kan leiden tot een ongezonde woonsituatie. Vochtige muren zijn bijvoorbeeld een broedplaats voor schimmels. Om dergelijke problemen te bestrijden, moeten we natuurlijk eerst weten hoe condens ontstaat. We illustreren het aan de hand van enkele scenario’s.

Relatieve vochtigheid

Condens in een woning

Uitgangspunt: de temperatuur bedraagt 20 graden en de relatieve vochtigheid is 50%.

  • Scenario 1: de temperatuur blijft constant en de vochtproductie stijgt tot een RV 100% bij 20° C. Er treedt condens op.
  • Scenario 2: de hoeveelheid vocht blijft constant maar de temperatuur daalt tot 10° C. Er treedt condens op.
  • Scenario 3: de vochtproductie stijgt en de temperatuur neemt af. Er treedt condens op.

 

Condens in een wand

Naarmate de afstand tot het buitenvlak van een scheidingsconstructie afneemt, daalt de temperatuur. Hoe lager de temperatuur, hoe minder vocht de lucht kan oplossen. Op zeker ogenblik bereikt de temperatuur het dauwpunt. Als de waterdamp verder afkoelt, zal hij neerslaan als condensatiewater en ontstaat er inwendige condensatie.

Nuttige links
Methode van Glaser: berekening inwendige condensatie

Deze methode voorspelt, lokaliseert en berekent de inwendige condensatie