NAV Memo

Ventilatieverslaggeving in residentiële projecten

Do 7 November 2019
Mechelen*
Technopolis
Do 14 November 2019
Waregem
Renson
Di 19 November 2019
Lummen
Desco

Uit een nood aan kwaliteitsverbetering op vlak van correct ontwerpen,  installeren en onderhouden van ventilatie-installaties werd er sinds 1 januari 2016 voor alle nieuwe en ingrijpende energetische gerenoveerde residentiële projecten bijkomende eisen opgelegd. Dit onder de vorm van een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag.

 

Deze NAV memo geeft een opfrissing en update van de nodige stappen, procedures en documenten binnen de STS  P 73-1 en het kwaliteitskader ventilatie. Daarnaast krijgt u een beknopt overzicht van welke rol de architect speelt in deze verplichting voor de bouwheer en hoe er gecommuniceerd dient te worden naar de andere betrokken partijen.  Bovendien gaan we dieper in op de aandachts- en actiepunten ter bevordering van de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen de ventilatieverslaggeving.

 

Deze activiteit vindt plaats in het kader van het NAV Energieconsulentenproject.

terug naar overzicht

Programma

18u30 / 13u00 *

Ontvangst

19u00 / 13u30 *

Verwelkoming

19u05 / 13u35 *

Algemene context

- ­Waartoe dient het kwaliteitskader ventilatie?
­- Wat is wanneer verplicht?
° Wat betekent VVO/ VOS/VPV en wat moet er minimum in
opgenomen worden?

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV

19u20 / 13u50 *

Taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen

­- Inleiding
­- Wettelijk kader
­- Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de actoren in het bouwproces inzake ventilatie-eisen/ventilatie-verslaggeving

Meester Sven Vernaillen, GSJ-advocaten

20u05 / 14u35 *

Aandachtspunten en lessons-learned

­- Welke rol mag en moet de architect spelen?
­- Welke communicatie is onmisbaar?
° Naar de bouwheer toe
° Naar de andere bouwpartners toe
­- Aandachtspunten en lessons-learned bij ventilatieverslaggeving en de verschillende kwaliteitskaders.

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV

20u45 / 15u15 *

Netwerkmoment

Praktisch

Data & locatie

Do 7 November 2019: Mechelen*
Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen

 

Do 14 November 2019: Waregem
Renson, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem

 

Di 19 November 2019: Lummen
Desco, Dellestraat 12, 3560 Lummen

Tijdstip

Ontvangst vanaf 18u30. De presentatie start om 19u00 stipt.

*Op donderdag 07/11 vindt de sessie plaats tijdens de Cool en Comfort Conferences. Ontvangst vanaf 13u00 met koffie. De infosessie start om 13u30 tot 15u15.

Genodigden

De infosessie is exclusief voor NAV-leden.

Deelnameprijs

De bijeenkomst is gratis voor NAV-leden.

Meer info

NAV vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99
info@nav.be

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 1 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer noteert. Later kan uw rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Met de steun van:

Gemandateerd door:

GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.