Rekenbladen VEA

Met dit rekenblad kan u gedetailleerd de U-waarde berekenen van een laag hellingsbeton of een isolatiemateriaal met variërende dikte bij een plat dak. (rekenblad al geïplementeerd in EPB-software 3G)

Met dit rekenblad kan u de U-waarde gedetailleerd berekenen van een vloer op volle grond. Dat levert vaak een betere U-waarde op die u via directe invoer kan invullen in de EPB-software. (rekenblad al geïplementeerd in EPB-software 3G)

Als u een woning in de EPB-software doorrekent waarin een circulatieleiding voor het warme tapwater wordt gebruikt, is het nodig de lineaire warmteweerstand R van die circulatieleiding extern te berekenen. Dit kan met behulp van deze tool. (rekenblad al geïplementeerd in EPB-software 3G)

Dit is een rekenblad waarmee een equivalent rendement kan worden bepaald voor WKK en voor de combinatie van preferente en niet-preferente warmteopwekkers. (rekenblad al geïplementeerd in EPB-software 3G)

Via dit rekenblad kunnen de schaalfactoren berekend worden voor een combilussysteem waarop meerdere wooneenheden aangesloten zijn. (berekeningsmethode al geïntegreerd in EPB-software 3G)

De gecombineerde g-waarde van zonwering en beglazing kan niet in de EPB-software berekend worden. Via dit excelblad kan deze waarde bekomen worden.

Voor dossiers met een omgevingsvergunningsaanvraag vanaf 1 maart 2017 gelden specifieke eisen voor het bepalen van de ontwerpvertrektemperatuur naar het afgiftesysteem en de ontwerpretourtemperatuur van het afgiftesysteem (voor verwarming).

in afwachting van de nieuwe methode in 2018, wordt voor niet-residentiële gebouwen waarvoor de vergunning in 2017 wordt aangevraagd voor de invloed van de zonneboiler, verwezen naar de EPW-methode.

 

 

 


terug naar overzicht