Bereken de hernieuwbare energie voor uw project

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden moet een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peileis geldt. Aan de hand van een eenvoudige rekenmodule kan men een systeem kiezen en kijken waar uw residentieel project aan moet voldoen. De rekenmodule is voorlopig enkel geldig indien er gekozen wordt voor de optie met de 6 maatregelen en hun kwantitatieve voorwaarden.
DISCLAIMER
Deze tool is een hulpmiddel voor de inschatting van de energieprestatie van uw ontwerp. Er kan zich een afwijking voordoen op de berekende waarden ten opzichte van de waarden bekomen via de EPB-software. In geen geval kan NAV vzw verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade geleden ten gevolge van het gebruik het softwareprogramma. Dit betreft zowel schade aan de computer waarop de programma's gebruikt worden, als schade die zou voortvloeien uit de het gebruik van de met de programma's berekende resultaten.

Deze rekenmodule werd opgesteld door www.bouw-energie.be. Op deze website vindt men ook andere rekenmodules (EPC, verwarmingsvermogen en ventilatie) en een database met downloadbare CAD data voor verschillende types bouwknopen.


terug naar overzicht