Dimensioneer verwarmingsvermogen woning

Bereken zelf het vermogen (kW) van de verwarmingsketel met onderstaand rekenblad. In de berekening wordt er gekeken naar hoeveel warmte de ketel moet kunnen opwekken om op de koudste dag van het jaar de gewenste binnentemperatuur constant te houden. Er wordt rekening gehouden met de verliezen door de isolerende schil en het ventilatiesysteem en de interwarmtewinsten.
DISCLAIMER
Deze tool is een hulpmiddel voor de inschatting van de energieprestatie van uw ontwerp. Er kan zich een afwijking voordoen op de berekende waarden ten opzichte van de waarden bekomen via de EPB-software. In geen geval kan NAV vzw verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade geleden ten gevolge van het gebruik het softwareprogramma. Dit betreft zowel schade aan de computer waarop de programma's gebruikt worden, als schade die zou voortvloeien uit de het gebruik van de met de programma's berekende resultaten.

Deze rekenmodule werd opgesteld door www.bouw-energie.be. Op deze website vindt men ook andere rekenmodules (EPC, verwarmingsvermogen en ventilatie) en een database met downloadbare CAD data voor verschillende types bouwknopen.


terug naar overzicht