Bereken het EPB-verplichte ventilatiedebiet

Bereken zelf de minimumlengte van de ventilatieroosters en de minimum verplichte ventilatiedebieten. Eerst kiest u het gewenste ventilatiesysteem en het type rooster indien van toepassing. Daarna geeft u voor alle ruimtes het type ruimte en de oppervlakte in. Als er niet voldaan wordt aan de ventilatie eisen legt het VEA een boete op van 100 euro per 25 m³/h toe -of afvoer debiet dat niet voorzien wordt.
DISCLAIMER
Deze tool is een hulpmiddel voor de inschatting van de energieprestatie van uw ontwerp. Er kan zich een afwijking voordoen op de berekende waarden ten opzichte van de waarden bekomen via de EPB-software. In geen geval kan NAV vzw verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade geleden ten gevolge van het gebruik het softwareprogramma. Dit betreft zowel schade aan de computer waarop de programma's gebruikt worden, als schade die zou voortvloeien uit de het gebruik van de met de programma's berekende resultaten.

Deze rekenmodule werd opgesteld door www.bouw-energie.be. Op deze website vindt men ook andere rekenmodules (EPC, verwarmingsvermogen en ventilatie) en een database met downloadbare CAD data voor verschillende types bouwknopen.


terug naar overzicht