EPB-rekentool

Door de steeds strenger wordende E-peileisen, moet u in ontwerpfase al een inschatting kunnen maken van de energieprestatie. De EPB-software is niet ontwikkeld om zo'n vlugge berekening te maken. Met deze rekenmodule kan u de energieprestatie van uw ontwerp snel inschatten en gemakkelijk bijsturen tijdens het ontwerp.

De rekenmodule gebruikt dezelfde formules als een officiële EPB-berekening, maar om alles gemakkelijk invulbaar te maken, werden er wat vereenvoudigingen ingevoerd. Hierdoor zit er een afwijking van ongeveer 5% op het berekende E-peil en K-peil. De geschatte energiekost kan meer afwijken omdat deze sterk afhankelijk is van de leefgewoontes van de bewoners.
DISCLAIMER
Deze tool is een hulpmiddel voor de inschatting van de energieprestatie van uw ontwerp. Er kan zich een afwijking voordoen op de berekende waarden ten opzichte van de waarden bekomen via de EPB-software. In geen geval kan NAV vzw verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade geleden ten gevolge van het gebruik het softwareprogramma. Dit betreft zowel schade aan de computer waarop de programma's gebruikt worden, als schade die zou voortvloeien uit de het gebruik van de met de programma's berekende resultaten.

Deze rekenmodule werd opgesteld door www.bouw-energie.be. Op deze website vindt men ook andere rekenmodules (EPC, verwarmingsvermogen en ventilatie) en een database met downloadbare CAD data voor verschillende types bouwknopen.


terug naar overzicht