Permanente vorming voor EPB-verslaggevers

Sinds 2015 zijn EPB-verslaggevers verplicht om permanente vorming te volgen indien ze hun erkenning willen behouden.

 

 

Hoeveel uren moet u als EPB-verslaggever in 2019 volgen?

 

In 2019 moet u in totaal 6 uur permanente vorming volgen:

  •  6 uur waarvan u de inhoud vrij mag kiezen uit een erkend aanbod

 

Sinds 2017 is het mogelijk om meer uren permanente vorming met vrije inhoud dan de vereiste 4 uur over te dragen naar het volgende kalenderjaar. Deze overdracht gebeurt automatisch.

 

 

Wie dient deze permanente vorming te volgen?

 

De erkenning is persoonsgebonden en niet ondernemingsgebonden. Als u meerdere registraties heeft op de energieprestatiedatabank, moet u maar één keer de verplichte permanente vorming volgen. Elke werknemer, zaakvoerder, bestuurder … die actief wil blijven op de databank en ook onder zijn of haar naam startverklaringen of aangiftes wil indienen, de opgelegde uren permanente vorming volgen. U kunt geen vorming volgen in de plaats van uw collega, werknemer of voor de rechtspersoon.

 

 

Welke activiteiten zijn erkend?

 

Op www.nav.be/agenda vindt u onderaan de pagina van elke individuele activiteit of deze al dan niet erkend is. (Deze activiteiten worden aangeboden aan architecten die EPB-verslaggever zijn.)

Via de website van VEA kan u opzoeken welke cursussen, ook van andere opleidingsverstrekkers, erkend zijn en voor hoeveel uur zij gelden als permanente vorming.

 

 

Hoe laat ik mijn deelname geldig registreren?


 Aan een geldige registratie van uw uren zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • U volgt de vorming persoonlijk. U kan niet iemand anders onder uw naam de opleiding laten volgen én registreren. U kunt geen vorming volgen in de plaats van uw collega, werknemer of voor de rechtspersoon.
  • U woont de vorming daadwerkelijk bij. NAV/Vitruvius Academy controleert bij aanvang van een activiteit wie aanwezig is. Indien de EPB-verslaggever ingeschreven maar niet aanwezig was, zal zijn of haar naam niet worden doorgegeven aan VEA.
  • Wanneer u inschrijft op een infosessie of cursus, vult u naast uw algemene gegevens ook uw rijksregisternummer in. NAV bezorgt deze gegevens na uw deelname aan VEA. Zonder rijksregisternummer is uw registratie voor permanente vorming niet geldig.
  • U volgt  de hele vorming. Indien een activiteit verspreid is over 2 dagen, dient de aanwezigheid voor beide dagen geregistreerd te zijn. Indien blijkt dat de aanwezigheid maar voor 1 dag werd genoteerd, zal NAV dit niet doorgeven aan VEA.
     


Wat doet NAV voor u?
 

NAV en Vitruvius Academy organiseren verschillende erkende cursussen die in aanmerking komen voor de permanente vorming, zowel voor de verplichte uren als voor de vrij te kiezen uren. 

Op www.nav.be/agenda vindt u onderaan de pagina van elke individuele activiteit of deze al dan niet erkend is.

NAV controleert bij aanvang van een activiteit wie aanwezig is. Na elke activiteit stuurt NAV de deelnemerslijsten door aan VEA.


 

Hoe weet ik hoeveel uren ik al heb verzameld?


De EPB-verslaggever krijgt via zijn registratie op de energieprestatiedatabank een overzicht van het aantal gevolgde uren permanente vorming. Ook zullen EPB-verslaggevers een update van VEA krijgen met de vermelding van het aantal gevolgde uren permanente vorming.