Nieuws

Nieuwe regels om hernieuwbare energie een boost te geven

27 september 2017

De Vlaamse regering optimaliseert op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de ondersteuningsmechanismes voor hernieuwbare energie. ‘Om de investeringen een boost te geven, maken we de steun voor zonne- en windenergie aantrekkelijker. Niet door te oversubsidiëren – de totale steun verhoogt niet – maar door enkele spelregels aan te passen: we werken de drempels voor grotere zonnepaneleninstallaties weg, we spreiden de groenestroomcertificaten voor windmolens over twintig jaar en we geven extra steun voor projecten waarin burgers mee kunnen investeren’ aldus minister Tommelein.

© Bart Dewaele

De laatste cijfers bewijzen dat de burgers massaal zonnepanelen op hun dak leggen, de kaap van 300.000 zonnepanelen-installaties werd recent gerond. Er komen echter veel te weinig middelgrote en zelfs helemaal géén grote installaties bij. Met doordachte aanpassingen aan de ondersteuning, wil Vlaams minister van Energie Bart Tommelein het tij keren.

 

Drempels verlagen voor zonneprojecten

 

Voor grote zonnepanelenprojecten (>10 kWp) zal de steun via groenestroomcertificaten verkort worden van 15 naar 10 jaar. Een kortere termijn maakt een investering minder risicovol en dus interessanter. Dat is een belangrijke stimulans voor derdepartijfinanciering, waarbij iemand anders het project financiert en de investering wordt terugbetaald met wat men bespaart op de energiefactuur. Daarnaast wordt het verplichte percentage zelfafname voor middelgrote zonnepanelen-installaties teruggebracht van 65 naar 60 procent, en voor grote projecten naar 55 procent. Deze te strenge eisen wogen op de rendabiliteit en hielden tot nu toe grote PV-projecten tegen.

 

Ondersteuning voor windmolens gespreid over 20 jaar

 

Vandaag krijgen windmolens gedurende 15 jaar groenestroomcertificaten, vóór 2013 was dat zelfs maar 10 jaar. Nochtans hebben windmolens een levensduur van 20 jaar. Na die eerste 10 of 15 jaar kan de steun verlengd worden, maar die is soms zo beperkt dat het risico bestaat dat eigenaars oudere windmolens afbreken en opnieuw opbouwen in het buitenland. ‘Dat gebeurde eerder al in Nederland en zou onze Vlaamse winddoelstellingen in gevaar brengen’ aldus minister Tommelein. Nieuwe windmolens zullen daarom 20 jaar lang groenestroomcertificaten krijgen, maar wel met een rendement van 7,5 procent in plaats van 8. Op die manier blijft de kost gelijk. Ook de regels voor verlenging van de steun worden aangepast.

 

Extra steun voor burgerparticipatie

 

Een opvallende nieuwigheid is de bijkomende parameter ‘Burgerparticipatie’. Bart Tommelein wil grote projecten die minstens 200 burgers laten participeren, belonen. Een windmolenproject zal zo’n 1.000 euro per jaar via groenestroomcertificaten extra krijgen, een groot zonnepanelenproject 150 euro. ‘Het is opvallend hoe burgerparticipatie het noodzakelijke draagvlak voor de energie-omslag verhoogt. Daar mag wat extra ondersteuning tegenover staan’, vindt de minister.

 

'Wie denkt dat ik achterover leun en wacht tot de bedrijven in gang schieten, slaat de bal volledig mis. We maken de steunmechanismes, die blijkbaar onvoldoende overtuigden om te investeren in hernieuwbare energie, aantrekkelijker. Maar zonder te oversubsidiëren! Want de totale steun voor zon en wind blijft gelijk. We gaan voluit voor een groenere energie-toekomst, maar zonder de fouten uit het verleden te herhalen’ besluit Bart Tommelein.