Nieuws

Energieproject loopt af maar klimaatuitdaging blijft actueel

Pieter De Groote • 7 mei 2020

Na een succesvol traject van 9 jaar neemt NAV afscheid van het energieconsulentenproject in zijn huidige vorm. Daarmee is het energievraagstuk echter niet verdwenen. NAV wil het project daarom een doorstart laten maken met een herijking van de thema’s en een ruimere focus in het licht van de klimaatuitdaging.

Het belang van het project, dat al die tijd door de Vlaamse overheid werd gesubsidieerd, is het voorbije decennium van onschatbare waarde geweest. De bouwsector heeft in die tijdspanne ongelooflijke stappen vooruit gezet op het vlak van energie. Dat zou niet mogelijk geweest zijn zonder de broodnodige innovatie die architecten mee hebben geïntroduceerd. Het energieconsulentenproject is daarbij een erg belangrijke hefboom geweest. De kennis bij aannemers is sterk gegroeid, mede door de trekkersrol die architecten bij deze transitie hebben opgenomen. Bovendien spelen architecten als eerste steun en toeverlaat van bouwheren een erg belangrijke sensibiliseringsrol, die bij renovatie nog belangrijker wordt dan bij nieuwbouw.

 

De publieke opinie en het gevoel van urgentie ten aanzien van het klimaatvraagstuk is sterker dan ooit. Maar hoewel het maatschappelijke draagvlak veel groter is geworden en de kennis in de bouwsector reeds sterk vergroot is, is het werk zeker niet af. De uitdagingen zijn er zeker niet kleiner om geworden en de antwoorden daarop zijn zeker nog niet eenduidig vastgelegd. De langtermijndoelstellingen schreeuwen om een invulling. Er zijn nieuwe transities nodig die onderzocht, overlegd, begeleid en uitgelegd moeten worden.

 

NAV is teleurgesteld dat, hoewel we onderbouwde voorstellen hebben gedaan om deze nieuwe uitdagingen via nieuwe projecten aan te pakken, de Vlaamse Overheid hier geen middelen voor wil of kan vrijmaken. Nochtans zullen architecten een blijvende voortrekkersrol blijven spelen bij het vinden van oplossingen voor de actuele vraagstukken.

 

Daarom zal NAV op eigen initiatief zich blijven inzetten om de actuele topics rond energie voldoende aan bod te laten komen in opleidingen, artikels, tools, enzovoort. In afwachting blikken wij graag nog eens terug op 9 jaar energieconsulentenproject waarin NAV samen met heel wat stakeholders en de energieconsulenten Luc Dedeyne, Angeliques Verspeurt, Melanie Vercruysse en freelancers Benny Craenhals en Saskia Gabriël heel wat nuttige output afleverden.

 

  • Het komt neer op 1472 artikels, waarvan 307 technische artikels en 40 BEN-artikels
  • 98 nieuwsbrieven en telexen
  • 380 infosessies en opleidingen met een totaal van 32.741 deelnemers
  • 5.126 beantwoorde helpdeskvragen
  • De websites energiebewustontwerpen.be, ben-architect.be en renovatieadvies.be
  • Een belangrijke rol voor NAV bij stakeholdersoverleg en het geven van advies en feedback bij het implementeren van nieuwe energiedoelstellingen.