Nieuws

COVID-19: tijdelijke maatregelen beleidsveld energie

20 april 2020

In het kader van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid door de COVID-19 pandemie neemt de Vlaamse Regering principieel een aantal maatregelen in het beleidsveld energie.

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

Het gaat om maatregelen rond de geldigheid van de 'startdatum' bij warmtekrachtkoppeling- en hernieuwbare energieprojecten, en het verlengen van vervaltermijnen bij de subsidieregelingen voor nuttige groene warmte, restwarmte, de productie en injectie van biomethaan en voor kleine en middelgrote windturbines.

 

Tot slot wordt ook een tijdelijke administratiefrechtelijke afwijking toegelaten met betrekking tot de wijze van indienen van georganiseerde administratieve beroepen tegen beslissingen van het Vlaams Energieagentschap over het opleggen van een administratieve geldboete. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.