energiebewustontwerpen

Vlaming tevreden over geplaatste spouwmuurisolatie

8 januari 2020

Meer dan 80% beveelt gecertificeerde aannemer aan

Miljoenen woningen in Vlaanderen hebben nood aan een renovatie. Spouwmuurisolatie maakt daarbij een groot verschil voor bestaande woningen met een geschikte spouw. Van bij de start heeft de Vlaamse overheid de toekenning van een premie voor spouwmuurisolatie gekoppeld aan een kwaliteitskader. Sinds de start van het kwaliteitskader werden er 106.247 Verklaringen van Overeenkomstigheid gegenereerd, voor 13.081.350 m² geveloppervlakte. In 2019 waren er dat 8.365 voor bijna één miljoen m² (971.645m²) geveloppervlakte.

 

Uit een recente enquête onder 450 Vlamingen die in 2013 en 2014 na-isolatiewerken hebben laten uitvoeren, blijkt, 5 jaar na de uitvoering van de werken, een zeer hoge mate aan tevredenheid over de uitgevoerde werken en over de gerealiseerde energiebesparing. Meer dan 8 op 10 respondenten gaan de aannemers aanbevelen. Bovendien spraken meer dan 8 op 10 ondervraagden over een hoger comfortgevoel in de winter.

 

Eind augustus hebben 450 Vlamingen meegewerkt aan een enquête van de vzw BCCA (Belgian Construction Certification Association) rond de uitvoering van spouwmuurisolatie aan hun woning. Verschillende isolatiematerialen werden benut: geëxpandeerde polystyreen korrels, minerale wol en PUR.

 

De respondenten hebben deze werken laten uitvoeren in 2013 of 2014 door aannemers die werden gecertificeerd door BCCA binnen het kwaliteitskader voor de na-isolatie van spouwmuren. Dit kwaliteitskader is gebaseerd op de combinatie van drie eisen: de producten en systemen moeten gebruiksgeschikt zijn, de installateurs moeten slagen in een theoretische examen en de installateurs moeten de werken op de bouwplaats uitvoeren volgens de ‘regels der kunst’. Om in aanmerking te komen voor een premie, is die certificatie cruciaal.

 

 

Fris in de zomer, warm in de winter

 

De overgrote meerderheid van de respondenten blijkt overtuigd van de voordelen van de uitgevoerde spouwmuurisolatie. Van de respondenten heeft 84% nu een hoger comfortgevoel in de winter en 76% een hoger comfortgevoel in de zomer. Tot de andere voordelen die tijdens de telefonische enquête vaak werden aangehaald, behoorden de stabielere binnenmuurtemperatuur (bij 79% van de respondenten) en de daling van het energieverbruik voor verwarming (bij 64% van de respondenten). Voorts stelden respondenten dat de buitenmuren aan de binnenkant in de winter een stuk warmer aanvoelen dan voorheen. Zij ervaren ook minder tocht.

 

Het gemiddelde tevredenheidsniveau over het systeem lag zeer hoog en bereikte ongeveer 8 op 10. Meer dan 90% van de respondenten waren tevreden over het contact met hun bouwfirma en over de technische toelichting en documentatie die zij kregen. Meer dan 80% was zeer tevreden over de uitvoeringskwaliteit van de aannemer. Meer dan 80% van de klanten zouden het bouwbedrijf aanbevelen aan anderen. Meer dan 60 % van de respondenten beschouwden het kwaliteitskader als een meerwaarde.

 

 

Belang van een vakman

 

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: “Deze enquête beklemtoont het belang van gekwalificeerde uitvoerders met professionele installaties voor het inblazen of injecteren van spouwmuurisolatie. Als klant doet u er onmiskenbaar goed aan een gecertificeerde aannemer onder de arm te nemen: om de voorafgaande inspectie van de spouw te verzekeren, een goede communicatie rond de technische aspecten te waarborgen, de professionele uitvoering met de juiste materialen en correcte installaties te garanderen en omwille van de gedegen opvolging na de uitvoering van de werken.”

 

Doe dus voor de na-isolatie van uw gevels een beroep op de ongeveer 60 bedrijven die hiervoor zijn gecertificeerd. Het overzicht van gecertificeerde bedrijven staat op www.butgb.be en op www.energiesparen.be/spouwmuur.

 

Luc Peeters, administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap: “De gunstige resultaten van de enquête bewijzen dat we het bij het rechte eind hadden om de premie voor de na-isolatie van gevels aan een kwaliteitssysteem te koppelen. Ik hoop dat de hoge tevredenheid van bestaande klanten nieuwe klanten ervan zal overtuigen om ook in na-isolatie te investeren om zo hun wooncomfort aanzienlijk te verbeteren. In 2020 handhaaft de Vlaamse overheid trouwens een premie van 5 euro per m2 geïsoleerde oppervlakte, zoals in 2019. Ook in 2020 zal u aan de gecertificeerde aannemers een verklaring van overeenkomstigheid met het kwaliteitssysteem moeten vragen om de premie te kunnen krijgen.”

Bronnen
  • Vlaams Energie Agentschap
  • Vlaams Confederatie Bouw