Nieuws

Wat u moet weten over het gebouwenregister in de energieprestatiedatabank

6 januari 2020

De overstap naar het gebouwenregister

 

Sinds juni 2018 is de energieprestatiedatabank gekoppeld aan het gebouwenregister:

 

  • Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke identificatie en levensloop aan voor gebouwen en gebouweenheden (zoals flats en winkels). Dit vereenvoudigt de uitwisseling van (gebouwgerelateerde) informatie tussen verschillende instanties en vormt een stabieler koppelvlak dan adressen. Het Gebouwenregister wordt de authentieke gegevensbron voor gebouwen en gebouweenheden in het Vlaamse Gewest.
  • Het Adressenregister voorziet de adresseerbare objecten in het Gebouwenregister van adressen en de wegen in het Wegenregister van straatnamen. De bevoegdheid voor adres- en straatnaamtoekenningen ligt bij de Vlaamse gemeenten (bij CRAB-decreet).
     

Sinds deze datum werd voor elk ingediend energieprestatiecertificaat (EPC) en elke EPB-aangifte getracht om, op basis van het aangegeven adres, de correcte gebouweenheid binnen een gebouw te koppelen aan het dossier. Ook voor alle historisch ingediende EPB-aangiftes (2006) en energieprestatiecertificaten (2009) werd deze oefening doorlopen.

Deze koppeling, die voor de eindgebruikers onzichtbaar werd doorgevoerd op de achtergrond, leverde echter niet steeds een éénduidig of correct resultaat ten gevolge invoer van onjuiste adressen.
Een correcte koppeling met de unieke sleutels van het gebouwenregister is echter noodzakelijk om te kunnen voldoen aan kwaliteitsvolle data-uitwisseling tussen het Vlaams Energieagentschap  en  andere instanties, met elk hun eigen applicatie die instaat voor het aanleveren van een bepaalde dienst:

  • Woningpas
  • Dakisolatienorm
  • Korting onroerende voorheffing

  •  

Op 16/12/2019 werd dan ook een nieuwe versie van de energieprestatiedatabank gereleased, waarbij de koppeling met het gebouwenregister prominenter in beeld werd gebracht ten aanzien van verslaggevers en energiedeskundigen. Er wordt nu ook afgedwongen dat enkel gebouweenheden/adressen met een correcte status geselecteerd kunnen worden om de EPB-aangifte en de energieprestatiecertificaten aan te koppelen en in te dienen.

 

 

Wat te doen bij problemen?

 

Indien de verwachte selectie niet gerealiseerd kan worden, kan u als verslaggever/energiedeskundige een melding indienen bij het Vlaams Energieagentschap. U stuurt hiervoor een mail naar energie@vlaanderen.be, waarbij u aangeeft welke gegevens ontbreken. Deze meldingen worden door VEA vervolgens via een uniform platform toegewezen aan de verantwoordelijke stad of gemeente. Enkel de betrokken stad of gemeente kan immers (na controle) de gegevens in het gebouwenregister aanpassen. Zodra de aanpassing is doorgevoerd, zijn de wijzigingen eveneens beschikbaar in de energieprestatiedatabank en wordt u hiervan door het Vlaams Energieagentschap op de hoogte gebracht. Het Vlaams Energieagentschap heeft als gebruiker van het gebouwenregister geen enkel recht om zelf wijzigingen door te voeren.

Ingeval van indienen van een EPB-aangifte voor nieuwbouw of renovatie kan men reeds anticiperen op ontbrekende adressen of gebouweenheden. Breng als bouwheer/architect/verslaggever de verantwoordelijke stad of gemeente op de hoogte van het feit dat een project voltooid werd. U kan daarbij aangeven dat de EPB-aangifte op korte termijn zal ingediend worden en vragen om de administratie rond het toekennen van de nodige adressen, gekoppeld aan een de gerealiseerde gebouwen, te voltooien.

 

Bronnen
  • Vlaams Energie Agentschap