Nieuws

Compensatieregeling voor verplichte dakisolatie gaat onder de lat door

15 oktober 2019

Nieuwe Vlaamse regering doet er goed aan recente versoepeling bij te stellen

 

Vanaf 2020 geldt in Vlaanderen verplichte dakisolatie. De vorige Vlaamse regering heeft evenwel nog voor de verkiezingen van 26 mei die maatregel versoepeld met een compensatieregeling. De vastgelegde, milde dakisolatienorm kan immers omzeild worden door te voldoen aan een globale epc-norm afhankelijk van het gebouwtype (EPC is EnergiePrestatieCertificaat). Die regeling staat evenwel ver af van de energiedoelstellingen van de Vlaamse regering. Daarom vraagt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) aan de nieuwe Vlaamse regering om trapsgewijs en over drie jaar de vereiste EPC-waarden te verstrengen. 1 januari 2020 loert immers om de hoek en zo krijgen eigenaars meer tijd om hun woning volgens gedegen standaarden energetisch aan te pakken.

 

Vanaf 1 januari 2020 kan het ontbreken van dakisolatie voldoende zijn om een woning ongeschikt te verklaren, indien niet voldaan is aan een globale epc-norm. Dat laatste slaat op een compensatieregeling beslist door de vorige Vlaamse regering. Die norm werd vastgelegd op een maximaal EPC-kerngetal van 600 voor een open bebouwing, 550 voor een halfopen bebouwing, 450 voor een gesloten bebouwing en 400 voor een appartement. De huidige, gemiddelde EPC-cijfers van de Vlaamse woningen geven evenwel aan dit helemaal niet ver genoeg gaat. Uit gegevens van de Vlaamse overheid blijkt de gemiddelde EPC-kernwaarde 398 voor een open bebouwing, 348 voor een halfopen bebouwing, 296 voor een gesloten bebouwing en 295 voor een appartement.  De verstrenging van die globale epc-norm dringt zich daarom op. En die dient voldoende ambitieus te zijn en in lijn met de energiedoelstellingen van de Vlaamse overheid.  

 

De VCB stelt voor om die verstrenging trapsgewijs aan te pakken en over een periode van drie jaar. De stelselmatige aanpak komt tegemoet aan de verzuchtingen van eigenaars die de deadline van 1 januari 2020 met rasse schreden zien naderen. Daarnaast is het ook voor aannemers onmogelijk om de komende maanden honderdduizenden daken te isoleren. Uit de woonsurvey 2018 van de Vlaamse overheid blijkt immers dat 14 % van alle woningen nog steeds zonder dakisolatie zit. In totaal zijn dat bijna 450.000 woningen.

 

 

Huurwoningen en sociale woningen


De mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring, zoals een jaarlijkse heffing of een strafrechtelijke handhaving, zijn niet van toepassing als de woning door de eigenaar zelf bewoond wordt. In de praktijk betekent dit dus dat vooral eigenaars-verhuurders in eerste instantie tot actie moeten over gaan. De private huurmarkt maakt iets meer dan 19 % uit van het woningenpark in Vlaanderen. Sociale woningen iets meer dan 7 %. In beide categorieën wacht om en bij de een vierde op een energetische renovatie met isolatiewerken aan het dak. In totaal betekent dit meer dan 194.000 woningen op de huurmarkt. (bron: Wonen in Vlaanderen anno 2018, Steunpunt Wonen)   

 

De Vlaamse beleidsmakers hebben de minimumnorm voor dakisolatie vastgelegd op een isolatiewaarde of R-waarde van 0,75 m²K/W. Dat is ongeveer 3 cm glaswol. “Dit is aan de lage kant. Om te voldoen aan de langetermijndoelstelling én om vandaag een premie voor dakisolatie te krijgen, moet uw dakisolatie minstens een R-waarde van 4,5 m²K/W of ongeveer 20 cm glaswol hebben.

Bronnen
  • Vlaamse Confederatie Bouw