Nieuws

Weinig weerstand bij zonnepaneleneigenaars tegen digitale meter

20 september 2019

Een zeer grote meerderheid van de zonnepaneleneigenaars is akkoord gegaan met de plaatsing van een digitale meter, ondanks de dreiging dat het mes wordt gezet in de terugdraaiende teller.

De uitrol van de digitale energiemeters in Vlaanderen sinds begin juli loopt vlot. Half september waren er al 60.171 geplaatst, blijkt uit een tussentijdse balans die de Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius half september heeft opgemaakt. Het gaat over plaatsingen bij nieuwbouw en bij gezinnen die een budgetmeter krijgen, maar ook over de vervanging van de klassieke meter door een digitale meter bij doelgroepen zoals bezitters van zonnepanelen.

 

Fluvius zegt dat er 516 weigeringen zijn geweest. Meer dan de helft daarvan zijn eigenaars van zonnepanelen, is te horen bij de distributienetbeheerder. Maar tegelijk hebben 8.500 huishoudens met zonnepanelen de digitale meter wel laten plaatsen. Meer dan 95 procent vindt er dus geen graten in.

 

Het was nochtans uitkijken hoe die huishoudens zouden reageren als Fluvius zou aanbellen om een digitale meter te plaatsen. De voorbije maanden was er immers heel wat onzekerheid of het voordeel van de terugdraaiende teller, dat de klassieke meter heeft, dan integraal behouden zou blijven. De Vlaamse overheid garandeert dat wel, maar de Vlaamse energieregulator Vreg is naar het Grondwettelijk Hof gestapt om dat aan te vechten. De Vreg vindt dat de Vlaamse overheid haar boekje te buiten is gegaan omdat ook de distributienetvergoeding (zo’n 30 tot 40 procent van de totale elektriciteitsfactuur) onder het systeem van de terugdraaiende teller blijft vallen. De Vreg wil dat niet langer. De energieregulator vindt dat de korting op de distributienetvergoeding eind 2020 moet uitdoven.

 

Fluvius zelf is voorzichtig met conclusies. Woordvoerder Bjorn Verdoodt wijst erop dat tot nu toe amper 1 procent van alle plaatsingen is gebeurd. In totaal moeten er in Vlaanderen de komende vijftien jaar 6,1 miljoen digitale meters worden geplaatst.

Bronnen
  • De Standaard