Nieuws

Energiedeskundigen positief over het vernieuwde EPC

VEA • 23 april 2019

Op 4 januari 2019 lanceerde het Vlaams Energieagentschap het vernieuwde energieprestatiecertificaat (EPC) – 10 jaar na de invoering van het EPC in Vlaanderen. Een EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige en is verplicht aanwezig bij het te koop en te huur stellen van woningen en appartementen. Het vernieuwde EPC is duidelijker, de woning krijgt een energielabel van A+ tot F en de aanbevelingen zijn concreter.

Van 1 tot 24 maart 2019 organiseerde het VEA een online bevraging bij 1000 energiedeskundigen om te peilen naar de tevredenheid en de impact van het vernieuwde EPC. 1 op 3 energiedeskundigen gaf feedback.

De bevraging geeft o.a. inzicht in de algemene tevredenheid over het vernieuwde EPC en de impact op de tijdsbesteding en de kostprijs. De resultaten zijn nu beschikbaar via https://www.energiesparen.be/marktonderzoek

In 2019 organiseert het VEA verschillende bevragingen om dit vernieuwde EPC te evalueren. Enerzijds bij energiedeskundigen en anderzijds bij immomakelaars.

 

 

Belangrijkste conclusies

 

Algemeen zijn de bevraagde energiedeskundigen erg tevreden over het vernieuwde EPC: ze twijfelen niet aan het nut ervan en vinden het vernieuwde EPC en het ingevoerde energielabel zeer duidelijk. Volgens het merendeel van de energiedeskundigen (80%) geeft het energielabel een realistisch beeld van de woning. Het vernieuwde EPC geeft ook concrete aanbevelingen voor de renovatie en de daarbij horende prijsindicaties. Deze scoren volgens de energiedeskundigen minder goed. Desondanks vindt meer dan de helft van de energiedeskundigen (65%) dat het vernieuwde EPC een grotere meerwaarde heeft voor kopers of huurders dan het oude EPC.

 

Uit de bevraging blijkt dat het gemiddeld 4 uur duurt om voor een halfopen eengezinswoning een vernieuwd EPC op te maken (dus inclusief plaatsbezoek, volledige opmeting, verwerken informatie, invoer in de software en de eventuele toelichting nadien). Voor een appartement duurt het gemiddeld 3 uur. Indien de woning of het appartement niet volledig moet opgemeten worden omdat er plannen aanwezig zijn, dan kan het ongeveer een halfuur korter. Er werd ook gepeild naar de kostprijs voor het opmaken van het vernieuwd EPC: voor een halfopen eengezinswoning is dit gemiddeld 213 euro (excl. BTW) en voor een appartement 170 euro (excl. BTW). Is er geen volledige opmeting nodig, dan is de gemiddelde kostprijs respectievelijk 19 en 12 euro lager.

 

Het merendeel van de energiedeskundigen (95%) geeft aan dat er meer tijd nodig is voor de opmaak van het nieuwe EPC in vergelijking met het EPC zoals het voor 2019 bestond. Dit uit zich logischerwijs ook in een hogere kostprijs van het nieuwe EPC: ongeveer 65% van de energiedeskundigen rekent nu een prijs aan die tot 20% (en meer) hoger is dan voor 2019.

 

 

Al  ruim 21.000 nieuwe EPC’s opgemaakt in 2019

 

Drie maand na invoering van het nieuwe EPC zijn er al ruim 21.000 EPC’s opgemaakt. Op 13.791 EPC’s voor woningen opgemaakt sinds 4 jan 2019, behaalt er 1% een A-label en 13% een B-label. 49% van de woningen behaalt een E- of F label.

Van de 7 873 EPC’s voor appartementen behaalden er  3% een A-label en 36% een B-label. 19% van de woningen behaalt een E- of F-label.