Nieuws

Wijziging EPB-reglementering voor verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

27 februari 2019

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de verwarming van gebouwen verantwoordelijk voor bijna 70% van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en vertegenwoordigt ze tot 56% van de energiefactuur. De EPB-verwarmingsreglementering is een van de voornaamste hulpmiddelen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden ingevoerd om het energieverbruik te verminderen en de doelstellingen voor de vermindering van BKG te bereiken.

Een correct geïnstalleerde, propere en goed afgestelde verwarmingsketel verbruikt veel minder energie dan een verwaarloosde installatie. Ook de levensduur ervan is veel langer. Een slecht beheerd verwarmingssysteem daarentegen is energieverslindend, bijzonder vervuilend en zelfs gevaarlijk voor de bewoners van een gebouw.

Sinds 1 januari 2011 legt de EPB-verwarmingsreglementering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalde vereisten en controles op voor alle centrale verwarmingsinstallaties die een of meer verwarmingsketels omvatten en op gas of stookolie werken. Ondanks die verplichting stellen wij momenteel vast dat onvoldoende installaties gecontroleerd worden.

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de EPB-verwarmingsreglementering, met als belangrijkste wijzigingen:

Het toepassingsveld

 

  • Alle verwarmingsketels op gas of stookolie vallen thans in het toepassingsgebied van de EPB-verwarmingsreglementering en niet enkel de ketels van meer dan 20 kW
  • De reglementering wordt ook van toepassing voor de waterverwarmingstoestellen op gas (gasgeisers)

 

 

De EPB-periodieke controle van uw verwarmingsketel en gasgeisers

 

Het is de eigenaar die verantwoordelijk is voor de EPB-periodieke controle.

 

Deze controle moet gebeuren:

  •     Elke jaar voor de verwarmingsketels op stookolie
  •     Om de 2 jaar voor de verwarmingsketels op gas (en niet meer om de 3 jaar)
  •     Om de 2 jaar voor de gasgeisers; 
    bij de installatie ervan moeten alle gasgeisers het voorwerp zijn van een 1ste EPB-periodieke controle
  •  

De EPB-periodieke controle moet worden uitgevoerd door een professional die erkend is door Leefmilieu Brussel, een EPB-verwarmingsketeltechnicus.
Na de controle overhandigt hij u een attest EPB-periodieke controle.

 


De EPB-oplevering van uw verwarmingssysteem

 

Als u een verwarmingsketel installeert, moet uw verwarmingssysteem het voorwerp doen van een EPB-oplevering door een erkende professional. Deze oplevering heeft als doel te laten controleren of de installatie correct plaatsvond wat betreft de regeling, de isolatie van de leidingen, de ventilatie van het stooklokaal, de kwaliteit van de verbranding en de gasuitstoot, de trek van de schoorsteen, ...

 

De EPB-oplevering moet worden uitgevoerd door een professional die erkend is door Leefmilieu Brussel (een EPB-verwarmingsadviseur type 1 of type 2 in functie van het vermogen en het aantal verwarmingsketels). De installateur van uw verwarmingssysteem kan ook de EPB-oplevering uitvoeren mits hij over de juiste erkenning beschikt. Na de EPB-oplevering overhandigt de erkende professional u een attest van de EPB-oplevering, overeenkomstig de EPB-verwarmingsreglementering.

 


De EPB-diagnose van de verwarmingssystemen

 

De EPB-diagnose van een verwarmingssysteem van type 1 (die een enkele verwarmingsketel van max. 100 kW omvat) werd afgeschaft ten voordele van aanbevelingen op het EPB-periodieke controleattest.

 

De termijn tussen twee EPB-diagnoses van de verwarmingssystemen van type 2 (die een verwarmingsketel van meer dan 100 kW of meerdere verwarmingsketels omvat) is teruggebracht op 5 jaar. Het is de bedoeling aanbevelingen uit te geven met het oog op de verbetering van de performantie van het verwarmingssysteem en om een controle toe te laten van de naleving van bepaalde technische vereisten en de invoering van een minimaal onderhoudsprogramma.

 

Dit alles moet gebeuren door een door Leefmilieu Brussel erkende professional: een EPB-verwarmingsadviseur van type 2. Na de diagnose bezorgt de erkende professional u een EPB-diagnoseverslag van het verwarmingssysteem.

 

Lees meer.