Nieuws

Woonbonus inzetten voor klimaat

14 februari 2019

Deze week werd in de media bekend gemaakt dat volgens een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent vooral eigenaars en banken profiteerden van de woonbonus. De huidige woonbonus ondersteunt dan ook vooral de aankoop van een bestaande woning en geeft onvoldoende voordeel voor gezinnen die een energiezuinige woning bouwen of een woning grondig renoveren. Vandaar dat de VCB voorstander is van een ‘energiebonus’ voor sowieso energiezuinige nieuwbouw en voor grondige woningrenovaties en niet meer voor louter aankoop.

Bron: BVK

Huidige woonbonus vooral voor de loutere aankoop

 

Het grootste deel van het budget voor de woonbonus wordt gebruikt voor leningen die enkel de loutere aankoop van de woning financieren. Zowat 57% van de hypothecaire kredieten zijn enkel bestemd voor de aankoop van bestaande woningen, zoals blijkt uit de grafiek in bijlage. Door de grote vraag naar woningen betalen gezinnen nu vaak zoveel voor een bestaande woning dat zij nadien onvoldoende middelen over hebben om de vaak weinig energiezuinige woning nog grondig te renoveren.

 

 

Energiebonus zal niet tot hogere bouwkosten leiden

 

Een woonbonus die enkel bijkomende ondersteuning geeft voor gezinnen die energiezuinig bouwen of verbouwen, zal Vlaanderen helpen om haar klimaatdoelstellingen te behalen. Een dergelijke ‘energiebonus’ in plaats van een woonbonus biedt bovendien het voordeel dat zij de bouwkosten niet zal verhogen. Deze energiebonus zal gezinnen helpen om te investeren in de eigen woning waardoor deze meer waard wordt en een lager energieverbruik kent.

Bronnen
  • Vlaamse Confederatie Bouw