energiebewustontwerpen

gratis opleiding - De Vlaamse erfgoedsector staat voor de uitdaging.

ErfgoedEnergieLoket • 30 januari 2018

De Vlaamse erfgoedsector staat voor de uitdaging om erfgoedgebouwen energiezuinig en comfortabeler te maken, met respect voor hun inherente waarden.

Het project “Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed” (ook wel “ErfgoedEnergieLoket“) wil restauratie-architecten opleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van dergelijke energie-optimalisaties op erfgoedgebouwen.

In het kader van het project wordt een opleidingstraject uitgewerkt, voor restauratie-architecten die hun kennis omtrent energie-ingrepen wensen te verhogen. De basisfilosofie vertrekt van een holistische benadering waarbij ergoedwaarden, energetische efficiëntie en bouwfysische aspecten elkaar onderling beïnvloeden. De opleiding vertrekt van een inleiding inzake duurzaamheid, bouwfysica en comfort, en gaat via een luik over de diagnose van historische gebouwen over naar de praktijk. Gedurende de laatste drie dagen van de opleiding wordt er aandacht besteed aan de optimalisatie van daken, schrijnwerk, beglazing, vloeren, gevels en installaties.

 

Dit opleidingstraject wordt in de eerste plaats aangeboden aan architecten. De opleidingen nemen 5 volledige dagen in beslag, gespreid over de maanden maart en april 2018. Aan het einde van het opleidingstraject verkrijgen de deelnemers, per opleidingsdag, een deelnemingsattest.

 

De opleiding is gratis. Ze wordt in de eerste plaats aangeboden aan architecten met aantoonbare relevante ervaring, hetzij diplomagewijs, hetzij via de praktijk.

 

Voor meer informatie en inschrijvingen verwijzen wij u door naar de website