energiebewustontwerpen

Odisee hogeschool ontwikkelt Woningscan, de 'carpass voor woningen'

Odisee hogeschool • 22 januari 2018

Onderzoekers van hogeschool Odisee in Aalst ontwikkelen een app die een volledige bouwkundige inspectie van een gebouw mogelijk maakt. De app kan gebruikt worden door architecten die geïnteresseerde kopers van een huis of appartement wensen bij te staan in de keuze van een geschikte woning. De app verwerkt scangegevens in een rapport dat objectief de bouwtechnische staat van het pand weergeeft. Op die manier kan men verschillende gebouwen op een objectieve wijze met elkaar vergelijken.

“Netelige situatie die kon vermeden worden”
“Ieder van ons, als architect, herkent volgende situatie: je bouwheer kocht zijn woning in volle euforie van het moment, en liet zich vóór de aankoop weinig of niet bijstaan door deskundigen. Pas nadat het compromis is ondertekend worden ze als nieuwe eigenaar met de realiteit geconfronteerd. Tijdens een verkennende rondgang met de architect duiken de eerste onaangename verrassingen op: opstijgend vocht in de muren, de dakstructuur blijkt in slechte staat, kieren en spletendoor slecht sluitend schrijnwerk of scheuren in het metselwerk ten gevolge van grondzettingen”, zegt Filip Van Langenhove, een van de onderzoekers in het project. “Er ontstaat een onaangename, soms netelige situatie als zijn droom dreigt uit elkaar te spatten of moet worden bijgesteld. Onvoorziene werken zullen de uitvoeringstermijn opdrijven, wat vaak leidt tot nog meer financiële druk. Ook de ambities op het vlak van energieprestaties komen budgettair onder druk te staan.

 

Grondige screening bouwtechnische conditie
“Dergelijke situaties zijn grotendeels te vermijden door, voorafgaand aan de aankoop, het vastgoed grondig te screenen om de bouwtechnische conditie ervan te bepalen en in kaart te brengen. Net zoals een EPC verplicht is bij verkoop van vastgoed, kan zo’n conditiemeting een handig instrument zijn om aankoop-, renovatie- of herbestemmingsbeslissingen onderbouwd te nemen”, legt onderzoeker Stijn Van der Meersch uit.

 

Webapplicatie als professionele tool
De onderzoeksgroep ‘Dubit’ van hogeschool Odisee in Aalst is een samenwerking tussen de opleidingen Bouw, Vastgoed en Elektromechanica en de tool komt tot stand in samenwerking met opleiding ICT uit Gent en een ruime gebruikersgroep (WTCB, NAV, CIB, immokantoren, UVS, Agentschap Wonen Vlaanderen, ….). Momenteel wordt de webapplicatie Woningscan ontwikkeld . “De applicatie geeft een conditiescore per bouwdeel, een bepaling van de herstelkost per gebrek, de urgentie waarbinnen deze herstelling dient te worden uitgevoerd, enz, Deze output wordt samengebracht in een helder conditierapport. Er zijn ook knipperlichten die aangeven dat bijkomend onderzoek door een expert zinvol is. De app scant de bouwkundige elementen van het interieur en het exterieur, maar ook van de installaties en de energieprestaties”, besluit Filip Van Langenhove.

De app zal beschikbaar zijn vanaf medio 2018. Ontdek het hele project via www.woningscan.be