Nieuws

Voor 300 miljoen euro extra groenestroom- en warmtekrachtcertificaten opgekocht

21 december 2017

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein het Energiebesluit aangepast zodat de netbeheerders méér groenestroomcertificaten en voortaan ook warmtekrachtcertificaten kunnen aankopen. Voor het einde van het jaar kan zo 300 miljoen euro extra aan certificaten uit de markt gehaald worden. ‘De kentering is nu duidelijk ingezet. We brengen de certificatenmarkt terug in evenwicht en werken de schuld uit het verleden weg’, aldus Bart Tommelein.

© Bart Dewaele

Door de bevriezing van de distributienettarieven in 2009, is er een groot overschot ontstaan aan groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. Toenmalig Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom ontvroor in 2015 de tarieven en voerde een energieheffing in om de schuld weg te werken en de certificatenmarkt terug in evenwicht te brengen.

Tot nu toe konden de netbeheerders echter alleen groenestroomcertificaten opkopen. Om ervoor te zorgen dat de netbeheerders met de inkomsten van de energieheffing ook warmtekrachtcertificaten uit de markt kunnen halen, was een aanpassing nodig van het Energiebesluit. Op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein keurde de Vlaamse regering die aanpassing goed.

 

Voor het einde van het jaar zullen de netbeheerders 300 miljoen euro aan certificaten uit de markt halen. Eerder dit jaar kochten ze reeds voor 165 miljoen euro groenestroomcertificaten, net als in 2016. Eind dit jaar zal de teller dus op 630 miljoen staan. ‘De kentering is daarmee definitief ingezet. We brengen de certificatenmarkt terug in evenwicht’, zegt de minister. ‘Met de opbrengsten van de verlaagde energieheffing – die een gezin vanaf 1 januari nog maar 5 euro per jaar zal kosten – zullen we de komende jaren de schuld volledig wegwerken.’