Nieuws

NAV-standpunt: Waarom S31 te snel komt en te streng is

30 oktober 2017

Vrijdag heeft de Vlaamse Regering de waarde van het nieuwe S-peil vanaf 1 januari 2018 op S31 vastgelegd. Verrassend, want tijdens voorafgaandelijk overleg met het kabinet was er steeds een duidelijke consensus over S38. NAV is dan ook absoluut niet tevreden dat amper twee maanden voor de inwerkintreding zo’n ingrijpende, niet aangekondigde koerswijziging komt. S31 is veel te streng, drijft de kosten de hoogte in en zorgt ervoor dat veel architecten hun ontwerpen grondig moeten herwerken én bouwheren hun budget moeten herzien.

Voor residentiële nieuwbouw komt de zogenaamde bouwschilindicator of S-peil  ter vervanging van de K-peileis en NEBverw. Het S-peil is een ‘eerlijkere’ parameter, die een aantal leemtes van het K-peil en NEBverw aanpakt. Op zich is het S-peil dus een goede zaak,  ware het niet dat het niveau van de nieuwe eis wel érg streng is.

 

Dat het S-peil er zou komen was een zekerheid. Samen met andere stakeholders ijvert NAV daarom al maanden bij de Vlaamse Overheid voor een realistische waarde van het S-peil vanaf 1 januari 2018. Ook de adviserende administratie van de Vlaamse Overheid was hier voorstander van.

 

NAV bracht reeds maanden geleden het kabinet van Tommelein op de hoogte dat bij een late beslissing van het definitieve S-peil veel bouwheren hun bouwbudget zouden moeten herbekijken. Ook architecten zijn al maanden bezig met het opmaken van ontwerpen en voorbereidingen voor bouwaanvragen in 2018. Wie zal deze onvoorziene meerkosten door dubbel werk (studie- , teken- en materiaalkost) betalen?

 

Bovendien heeft ook het ontwerp op zich een grote impact op het S-peil. De architect moet een gebouw ontwerpen dat voldoet aan de EPB-eisen, maar door deze late beslissing krijgt hij geen kans om voeling te krijgen met dit S-peil en zo een ontwerp te creëren dat voldoet aan deze strenge eisen. Laat staan dat hij zijn reeds gemaakte ontwerp nu nog moet aanpassen om aan deze nieuwe eis te voldoen.

 

NAV staat zeker en vast achter de intentie van het S-peil, en steunt ook de voorlopers die nu al vlot een S31 kunnen halen. Maar gezien de korte tijdspanne tussen beslissing en invoering is S31 te streng. Uit meerdere studies blijkt bovendien dat S31 niet vanzelfsprekend is voor elk ontwerp, opnieuw een aanslag op de ontwerpvrijheid van de architect dus.

 

 

Economisch optimum voor gebouwschil is reeds bereikt

 

Een nieuwbouw of herbouw wordt voor veel Vlamingen opnieuw een stuk onbereikbaarder, zeker aangezien ook het E-peil vanaf 2018 verstrengt van E50 naar E40.  Uit wetenschappelijke studies naar de haalbaarheid van de energieprestatie-eisen bij residentiële gebouwen (juni 2017) blijkt dat 7 op de 10 vrijstaande woningen waar het E-peil al lager is dan E30, niet voldoen aan een S31. Deze studies tonen ook aan dat men voorbij het economisch optimum moet gaan om dit S-peil te behalen.

 

Binnen het NAV streven we niet enkel naar betaalbaar, maar ook naar kwalitatief wonen, wat uiteraard meer is dan enkel het halen van energie-eisen.

 

Ook NAV streeft mee naar een mooie planeet, maar geef de architect, de bouwheer, de fabrikant, de aannemer… a.u.b. de tijd om te volgen. NAV vraagt daarom een dringend overleg met de bevoegde minister Tommelein en vraagt hem alvast om dit S-peil te herzien.

 

 

Fragment VTM NIEUWS

 

Bouwheer en Ir. Pol Van Acoleyen​​, adviseur van het energieconsulentenproject van NAV, gaat volgend jaar zelf bouwen. “Dit gaat mij mogelijk 10.000 euro extra kosten.”

 

Schrijf in voor de NAV-infosessies in november

‘S-Lab: Wat is de impact van het schilpeil voor uw ontwerp?’

 

Met sprekers arch. Luc Dedeyne; arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV en ir.-arch. Koen Willem.

 

Klik hier voor meer info.

Nuttige links
Het S-peil, de bouwschilindicator

Wat is het S-peil? Waar liggen de verschillende met het K-peil?

5000 euro duurder? Dat is niet het issue.....

Opiniestuk van Bieke Gepts, Essencia