energiebewustontwerpen

Interfederaal energiepact: start van de burgerbevraging

Persdienst Tommelein • 17 oktober 2017

Van 17 oktober tot en met 5 november kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be kan de burger gedurende 3 weken zijn mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energieakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

De federale en regionale ministers van Energie in België beslisten op 26 april 2017 om in nauw overleg met alle betrokkenen een interfederaal energiepact op te stellen voor 2030 en 2050. Dit pact zal de bakens uitzetten voor de transitie naar een duurzamer energiesysteem. Om dit te verwezenlijken, is een beleid dat gericht is op een efficiënter energiegebruik en op de ontwikkeling van hernieuwbare energie noodzakelijk. Tegelijk willen we uiteraard de energiebevoorrading verzekeren, de energiefactuur voor de gezinnen betaalbaar houden en ervoor zorgen dat de competitiviteit van bedrijven niet in het gedrang komt.

Vandaag wordt de volgende stap gezet in de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact. Eerder dit jaar werden een honderdtal actoren van de energiewereld bevraagd en nu raadplegen we de burgers om zo tegen het einde van het jaar tot een breed gedragen langetermijnvisie op het Belgische energiebeleid te komen. De bevraging loopt van dinsdag 17 oktober tot en met zondag 5 november 2017 via de website: www.energiepact2050.be.