Nieuws

Vlaanderen renoveert, maar door te BENOveren kan het beter

10 oktober 2017

Hoewel de afgelopen jaren vooruitgang werd geboekt in het energetisch renoveren van het Vlaamse woningenpark, is er toch nog heel wat ruimte voor verbetering. Nog 6 op de 10 woningen in Vlaanderen scoort onvoldoende wat hun totale energieprestatie betreft. Dat blijkt uit de recente REG (Rationeel EnergieGebruik)-enquête van het VEA. Via deze tweejaarlijkse bevraging wil het Vlaams Energieagentschap nagaan in hoeverre de Vlaamse bevolking zich niet alleen bewust is van het maatschappelijk belang van het rationeel omgaan met energie, maar eveneens of zij dat ook daadwerkelijk doet. Aan dit onderzoek namen 1.020 huishoudens deel.

Enkele opmerkelijke resultaten

 

 • 9 op 10 Vlaamse gezinnen vinden energiebesparing belangrijk tot heel belangrijk. Limburg scoort het hoogst: 69% vindt energiebesparing heel belangrijk. In Oost-Vlaanderen hecht slechts 38% heel veel belang aan energiebesparing.
 • Het aantal gezinnen dat zuinig tot heel zuinig beweert te zijn, is quasi gelijk gebleven (respectievelijk 47% en 14% in 2017, tegenover 54 en 15% in 2013). Helaas groeit het aantal Vlaamse gezinnen dat zichzelf omschrijft als niet energiezuinig (12% in 2017 t.o.v. 6% in 2013).
 • 54% van de Vlaamse gezinnen is op de hoogte van de dakisolatienorm (die verplicht dat elke woning/elk appartement tegen 2020 over een minimum aan dakisolatie moet beschikken). Slechts 28% is eveneens op de hoogte van de Vlaamse norm waardoor elke woning/elk appartement vanaf 1 januari 2020 nog slechts een heel beperkt aantal vierkante meter enkel glas mag hebben. Eigenaars zijn beter op de hoogte van de bestaande verplichtingen dan huurders. Personen die nog een woning verhuren zijn het best op de hoogte van de verplichtingen. 
 • De kennis van de nieuwste maatregelen is laag. Maar 26% heeft weet van de totaalrenovatiebonus (de ‘BENOpass’), maar 25% kent de burenpremie (voor collectieve renovatieprojecten), en maar 20% weet dat er een korting onroerende voorheffing bestaat voor ingrijpende energetische renovatie. De kennis van de teruggave van schenkingsrechten na renovatie is nog lager (10%). 
 • De term BENOveren, het Ik BENOveer-logo en de eerste communicatiegolf van de Ik BENOveer-communicatiecampagne blijken beter gekend. Bij ongeveer 3 op 10 Vlamingen doen de term en het logo een belletje rinkelen. Oost-Vlamingen, hoger opgeleiden, en mensen die al renoveerden zijn het best op de hoogte van de term BENOveren. 
 • Van 85% van de Vlaamse woningen is het dak al geïsoleerd. Bijna 1 op 2 van de woningen beschikt over muurisolatie, iets meer dan 1 op 3 over vloerisolatie en 1 op 5 over kelderisolatie. Gerenoveerde woningen beschikken vaker niet over muur-, kelder- en vloerisolatie dan niet-gerenoveerde woningen. In 10% van de bevraagde Vlaamse woningen is nog steeds enkel glas aanwezig. Vlaams-Brabant en Limburg tellen het minst aantal woningen met enkel glas (beide 6%).

 

BENOveren conform de principes van het Renovatiepact

  

Om de renovatiegraad van ons woningpatrimonium op te drijven en de energieprestaties ervan sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld in 2015 de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact onderschreven. Finale doelstelling is om tegen 2050 elk bestaand huis en elk appartement even energiezuinig te krijgen als een nieuwbouwwoning van vandaag.

 

Als roepnaam heeft het VEA in 2016 de term BENOveren gelanceerd. BENOveren staat voor Beter rENOveren. Bouwheren die hun woning willen moderniseren, doen dat het best ineens goed, met oog op lange termijn. Zo profiteren ze snel en optimaal van een lagere energiefactuur, een hoger comfortgevoel, een gezonder binnenklimaat én een esthetische meerwaarde van hun woning. Een geBENOveerde woning blijft bovendien langer zijn marktwaarde behouden én stoot veel minder CO2 uit.

 

Vlaamse bouwwereld helpt BENOveren

 

Mooie woorden zijn echter niets waard zonder concrete daden. Wat betekent BENOveren in de praktijk? Waarop moeten verbouwers vooral letten? Welk traject volgen ze het best? Hoe vinden ze de geschikte aannemer of architect? Hoe kiezen ze de meest aangewezen materialen en technieken? En hoe kan de meerprijs van BENOveren worden gedrukt?

 Om hierop een antwoord te geven, hebben de belangrijkste stakeholders uit de bouwsector het voorbije jaar al tal van initiatieven genomen:

 • Het VEA: de uitgave van de brochure ‘BENOveren: wat,waarom en hoe?’, en de sensibiliserende campagne ‘Ik BENOveer’, met bekende Vlamingen elk met hun eigen BENOvatieargumenten.
 • De industrie: de website mijnBENOvatie.be die de kandidaat-BENOveerder helpt om, via 5 BENOvatiestappen, zijn BENOvatietraject uit te stippelen.
 • Eandis en Infrax geven premies om kandidaat-BENOveerders een financieel duwtje in de rug te geven: premies voor afzonderlijke BENOvatiemaatregelen, een BENOpass voor totaalrenovaties, gratis begeleiding door een BENOvatiecoach voor wie in groep BENOvatiewerken uitvoert.
 • De Confederatie Bouw spoort haar leden (aannemers, installateurs ...) aan om BENOvatievoorloper te worden en legt momenteel een lijst aan met aannemers die vertrouwd zijn met de BENOvatieprincipes.
 • Netwerk Architecten Vlaanderen en de Orde van Architecten – Vlaamse Raad: maken hun leden vertrouwd met de BENOvatieprincipes. NAV organiseert opleidingen, lanceerde de website renovatieadvies.be en spoort zijn leden aan om BENOvatievoorloper te worden.

 

Precies daarom dat zij tijdens de openingsdag van de bis-beurs een Ik BENOveer-voorloperspancarte uit handen van Bart Tommelein, Viceminister-president, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, mochten ontvangen.