Nieuws

DBA en energieperstatiedatabank niet meer automatisch gekoppeld

3 oktober 2017

Het VEA stelde vast dat vergunningen of meldingen die via digitale weg zijn afgeleverd (DBA) niet meer automatisch werden doorgestuurd naar de energieprestatiedatabank sinds eind juli. Hierdoor was het mogelijk dat bepaalde EPB-dossiers niet terug te vinden waren in de energieprestatiedatabank.

De oorzaak was een performantieprobleem bij het digitaal loket van waaruit de digitale vergunnings- of meldingsgegevens worden opgevraagd. Hierdoor moest het VEA de wijze van het bevragen van het digitaal loket aanpassen. Ondertussen werd hiervoor een oplossing gevonden.

Op 15 september ll. werd een oplossing geïmplementeerd met een release van de energieprestatiedatabank.

Verslaggevers die intussen al manueel een dossier hadden aangemaakt op de energieprestatiedatabank dat gekoppeld is aan een digitale bouwaanvraag of melding, worden gevraagd dit te melden aan het VEA via energie@vlaanderen.be

Graag volgend onderwerp vermelden in deze mail: "DBA-koppeling + het correcte dossiernummer".

Voor de correcte samenstelling van het EPB-dossiernummer ingeval van een digitale bouwaanvraag, zie "Extra informatie". In de mail vermeldt u ook het adres en kadastrale ligging voor het dossier.
Het VEA zal nagaan of het dossier correct werd aangemaakt en zal dit desnoods manueel koppelen wanneer de digitale bouwaanvraag of melding is doorgestuurd door het digitaal loket.

 

Extra informatie


Het energieprestatiedossiernummer is als volgt samengesteld wanneer het gaat om een vergunning of melding die via digitale weg is afgeleverd:

  • NISCODE-G-DBA_REFERENTIE (indien vergunningverlenende overheid de gemeente is)
  • OF
  • NISCODE-A-DBA_REFERENTIE (indien vergunningverlenende overheid het gewest is)


De DBA_REFERENTIE is een nummer dat door het digitaal loket wordt toegekend en kan ook daar teruggevonden worden. Voorbeeld: 24062-G-DBA_2016000295. Het "referentienummer DBA" is '2016000295'. Dat is het nummer van de digitale bouwaanvraag of melding.

Meer informatie over de samenstelling van het energieprestatiedossiernummer vindt u op deze site. Tot slot merken we nog op dat u best dossiers gekoppeld aan een digitale bouwaanvraag of -melding kan zoeken op de energieprestatiedatabank op basis van het adres.