Stavingsstuk voor ontwerpvertrek- en retourtemperatuur

Voor dossiers met een omgevingsvergunningsaanvraag vanaf 1 maart 2017 gelden specifieke eisen voor het bepalen van de ontwerpvertrektemperatuur naar het afgiftesysteem en de ontwerpretourtemperatuur van het afgiftesysteem (voor verwarming). Bijlage XVI bij het ministerieel besluit van 2 april 2007 (§ 10.2.3.2) beschrijft hoe het temperatuurregime van hydraulische systemen moet bepaald worden, en hoe de staving daarvoor moet gebeuren.

Het stavingstuk moet een samenvattend overzicht bevatten van de dimensionering en de technische specificaties van de gekozen afgifte-elementen, dat aantoont dat, bij het ontwerptemperatuurregime, de afgiftevermogens voldoende groot zijn om het berekende warmteverlies te compenseren. Door de template 'Minimale gegevens vertrek- en retourtemperatuur' correct in te vullen, bent u zeker dat u over een geldig stavingstuk beschikt. Bekijk eerst een ingevuld voorbeeld.  

 

retourtemperatuurleeggegevens.xlsm


terug naar overzicht