Een gedetailleerde berekening van de gecombineerde g-waarde van zonnewering en beglazing

De gemiddelde zonnetoetredingsfactor van een venster (g-waarde) is onder meer afhankelijk van de aard van de zonnewering, namelijk de reductiefactor Fc.

 

In de EPB-software is het mogelijk om de invloed van een beweegbare zonnewering in het vlak van het venster in detail in rekening te brengen, via gedetailleerde berekening van de reductiefactor. Dat is de verhouding van:

de zonnetoetredingsfactor van de combinatie van de beglazing en de zonnewering, bij normale inval (gg+c, loodrecht),

tot

de zonnetoetredingsfactor van de beglazing, bij normale inval (gg,loodrecht). Dat is een productgegeven van de beglazing.

 

De gecombineerde g-waarde van zonwering en beglazing moet extern berekend worden. Het WTCB heeft een Engelstalig rekenblad ontwikkeld waarvoor allerlei combinaties van zonnewering en beglazing kunnen bepaald worden (Excel-rekenblad 0,5 MB).

 

Een Nederlandstalige handleiding bij het rekenblad (pdf-bestand 1,4 MB), vindt u hier.

 

 

een-gedetailleerde-berekening-van-de-gecombineerde-g-waarde-van-zonnewering-en-beglazing.xls


terug naar overzicht