Lineaire warmteweerstand van een leidinsegment voor warm tapwater

Als u een woning doorrekent waarin een circulatieleiding voor het warme tapwater wordt gebruikt, is het nodig de lineaire warmteweerstand R van die circulatieleiding extern te berekenen.

 

In het rekenblad gebeurt dat conform bijlage E.3 van bijlage I (EPW) van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005.

 

De lineaire warmteweerstand die u hebt berekend met het rekenblad vult u rechtstreeks in bij ‘circulatieleidingen’ onder ‘warm tapwater’ van ‘installaties’.

 

 

 

lineaire-warmteweerstand-van-een-leidingssegment.xls


terug naar overzicht