Bereken de U-waarde van uw raamgeheel in 10 seconden

De isolatiewaarde van een raamgeheel wordt niet enkel bepaald door het glas. Ook het raamkader en de afstandshouders hebben een belangrijke invloed. De tool hieronder helpt u om deze U-waarde in te schatten.
DISCLAIMER
Deze tool is een hulpmiddel voor de inschatting van de energieprestatie van uw ontwerp. Er kan zich een afwijking voordoen op de berekende waarden ten opzichte van de waarden bekomen via de EPB-software. In geen geval kan NAV vzw verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade geleden ten gevolge van het gebruik het softwareprogramma. Dit betreft zowel schade aan de computer waarop de programma's gebruikt worden, als schade die zou voortvloeien uit de het gebruik van de met de programma's berekende resultaten.

Deze rekenmodule werd opgesteld door www.bouw-energie.be. Op deze website vindt men ook andere rekenmodules (EPC, verwarmingsvermogen en ventilatie) en een database met downloadbare CAD data voor verschillende types bouwknopen.


terug naar overzicht