Helpdesk & FAQ

Ingave rendement cv-ketel in de EPB-software

Hoe selecteer ik het correcte rendement bij bovenste verbrandingswaarde uit een productfiche (vlg. ecodesign) voor EPB met BA vanaf 2018? Het betreft een condenserende gaswandketel.


Een stapsgewijs antwoord op deze vraag kan u hier terugvinden.


14 november 2018 

faq