Helpdesk & FAQ

Verwarming

Hoe kan ik meerdere verwarmingsketels in EPB invoeren als er niet opgesplitst wordt in energiesectoren?


Stel: woning met praktijkgedeelte, bouwaanvraag in 2011.

In de garage werden er twee ketels identieke ketels met verschillend vermogen naast elkaar geplaatst.

De ene ketel dient voor de vloerverwarming (woning) en de andere ketel voor de radiatoren (woning + praktijkgedeelte) en voor de opwarming van (SWW).

Alle ruimten zijn voorzien van vloerverwarming + extra radiator. Hierdoor is het bijna onmogelijk om op te splitsen in meerdere energiesectoren want er zijn praktisch geen ruimten waar er enkel vloerverwarming ligt.

Hoe geef ik beide ketels in als ik niet opsplits in 2 energiesectoren ?

 

 

Antwoord (ondersteund door VEA):

In Bijlage V van het Energiebesluit van 19 november 2010 vindt u terug hoe de opdeling in ventilatiezones en energiesectoren verloopt. Hierin wordt o.a. het volgende vermeld:

Indien meerdere centrale warmteopwekkers verschillende delen van de ventilatiezone apart van warmte voorzien, leidt dit in principe tot een verdere opsplitsing in energiesectoren. Deze opsplitsing is echter niet nodig indien de warmteopwekkers (rekenkundig) hetzelfde opwekkingsrendement hebben (bv. in geval van het gebruik van twee identieke verwarmingsketels voor verschillende delen van de ventilatiezone).

Het is dus toegestaan om twee identieke ketels (met identiek rendement) als één ketel in te voeren. Hierbij mag u de vermogens van beide opwekkers optellen.
Indien u maar één energiesector definieert geeft u hier radiatoren in als (minst gunstige) afgiftesysteem.

Indien de ketels geen identiek rendement of eigenschappen hebben, is het nodig om een preferent en niet-preferent systeem in te voeren.

Wanneer het praktijkgedeelte moet beschouwd worden als EPN (niet-residentieel) naast een EPW (woning) beschouwen we de ketel als gedeeld systeem.

 

arch. Saskia Gabriël - adviseur energieconsulentenproject


23 januari 2018 

faq