Helpdesk & FAQ

Ventilatie

Last van rookgas via ventilatie: moeten er regels gevolgd worden voor schouwen op eigen dak?


Volgens de bewoners van een appartementsgebouw zijn er wat betreft de schoorsteen bepaalde zaken niet in orde:

 

  • de schoorsteen van de buur steekt ongeveer 30 cm boven onze dakrand uit maar staat wel tegen onze zijgevel. Nu hebben ze in ons appartementsgebouw last van rookgas via het ventilatie systeem. Normaal zijn alle afstanden tussen de schoorstenen in orde en voldoen die aan de geldende normen. 
  • de bewoners komen met een schema met zones boven het dakvlak aan. 

 

Geldt dit schema alleen voor schouwen op ons eigen dak?

Wat kan hier het probleem zijn, welke regels zouden er gevolgd moeten worden?

 

Antwoord:

Men mag zich absoluut niet beperken tot het bekijken van het eigen dak. Het schema gaat over hindernissen door gebouwen. Dat is een natuurkundig aspect, en natuurkunde houdt geen rekening met perceelsgrenzen.

Over het juridische spreek ik mij niet uit, maar over het technische kan ik wel duidelijk zijn: de rookgasafvoer van de buur voldoet niet meer, ten gevolge van de nieuwbouw. Dat moet dus rechtgezet worden.

 

De volgende vragen moeten gesteld worden: hoeveel afstand is er tussen rookgasafvoer en die luchtaanzuig van de ventilatie? Is daar de verdunningsfactor correct berekend? Heeft men informatie over het vermogen bij de buur?

 

U kan zich hier verder over informeren in de desbetreffende normen en in de veelgestelde vragen voor gebruikers van centrale verwarming op de website van de overheid:

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/centrale-verwarming-luchttoevoer-rookgasafvoer-en-ventilatie

https://www.lne.be/veelgestelde-vragen-en-antwoorden-voor-gebruikers-van-centrale-verwarming

 

Ir. Arch. Pol Van Acoleyen - Adviseur energieconsulentenproject


23 januari 2018 

faq