Helpdesk & FAQ

Termische zonnecellen plaatsen op een vrijstaand gebouw

Eén van mijn klanten wil thermische zonnecellen plaatsen op een vrijstaand bijgebouw. Mogen deze ingegeven worden mbt epb-verslaggeving? En wat indien men PV-panelen wil plaatsen?


Thermische zonnepanelen, gekoppeld aan minstens één tappunt van het gebouw, mogen worden ingerekend, ongeacht waar ze juist liggen.

 

De energieprestatieregelgeving stelt dat voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of meldingsdatum vóór 1 november 2013 enkel gebouwgebonden PV-panelen meetellen om
het E-peil te bepalen. Panelen op een afzonderlijk bijgebouw (bijvoorbeeld een losstaande garage) mogen niet worden meegeteld.
 
Voor alle meldingen en aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 november 2013 mogen fotovoltaïsche zonne-energiesystemen die volledig geplaatst zijn op het perceel waarop het beschouwde EPW- of EPU-volume zich bevindt , worden beschouwd in de E-peilberekening. Voor deze dossiers vervalt de term ‘gebouwgebonden’ bij gebruik van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

Het VEA heeft geen rechtsgrond om deze versoepeling ook voor oudere dossiers toe te staan.  


6 september 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.