Helpdesk & FAQ

Gebouwen met erfgoedwaarde

Wat indien mijn project op de lijst van bouwkundig erfgoed staat? Kan ik een vrijstelling krijgen voor de EPB-eisen? Welke procedure moet ik volgen?


Voor verbouwingen en functiewijzigingen van gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed zijn er gedeeltelijke vrijstellingen van de EPB-eisen. Deze vrijstellingen zijn enkel geldig voor bouwaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2015.


Er zijn vrijstellingen voor volgende eisen:

  • Voor de verbouwde of vernieuwde gevelonderdelen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, gelden geen Umax en Rmin waarden. Deze vrijstelling geldt niet voor verbouwde en nieuwe daken en vloeren.
  • Vensters die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die vervangen worden, zijn vrijgesteld van de luchttoevoereisen.


Let op: Voor uitbreidingen en gedeeltelijke herbouw van deze gebouwen zijn de EPB-eisen wel van toepassing.

 

Een bijkomende vrijstelling is van kracht voor het minimaal installatierendement voor ruimteverwarming voor aanvragen vanaf 16 april 2016:

  • Eis op het minimaal installatierendement voor ruimteverwarming bij uitbreiding is niet meer van toepassing onder de voorwaarde dat:
  • Vergunning of melding aangevraagd vanaf 16 april 2016, en
  • De ketel is op het moment van de aanvraag vergunning niet ouder dan 10 jaar, en
  • De vloeroppervlakte die verwarmd wordt door de nieuwe of vernieuwde afgifte-elementen bedraagt minder dan 25% van de totale vloeroppervlakte.
  • Let op: invoer in de software is pas mogelijk vanaf augustus 2016.


Deze uitzonderingen moeten niet aangevraagd worden aan het VEA maar gelden onmiddellijk voor de hierboven vermelde delen van het gebouw.

  • In de startverklaring wordt er op het tabblad resultaat vermeld dat het gebouw of bepaalde werkzaamheden vallen onder toepassing van de uitzondering. Ook het type uitzondering wordt omschreven. Na ingebruikname wordt de EPB-aangifte ingediend.
  • Indien er enkel werken uitgevoerd worden die onder de uitzonderingen vallen wordt op de stedenbouwkundige aanvraag aangekruist dat er geen EPB-eisen gelden voor de aanvraag. Aan het VEA (energie@vlaanderen.be) wordt een mail gestuurd met de vermelding van het EPB-dossiernummer, de ligging van het gebouw en de naam van de aanvrager van de vergunning met de vermelding dat er geen EPB-eisen zijn, alsook de reden van uitzondering.

 

Meer informatie kan u hier vinden: http://www.energiesparen.be/epb/uitzonderingen


4 september 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.