Helpdesk & FAQ

Inrekenen van de zoldervloer in de berekening van de bruto vloeroppervlakte

Bij een eengezinswoning is de zolder enkel toegankelijk via een opvouwbare zoldertrap. Moet deze zolder dan meegerekend worden bij de bruto vloeroppervlakte?


Het inrekenen van de zoldervloer in de berekening van de bruto vloeroppervlakte is afhankelijk van de beslissing of men de zolder mee opneemt in het beschermd volume.

 

Omschrijving van het beschermd volume door VEA:

Het beschermde volume van een gebouw is het volume van alle kamers en ruimten van een gebouw die men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen:

  • naar de buitenomgeving,
  • naar de grond,
  • naar de naburige ruimten die niet tot een beschermd volume behoren.

 

 

Het beschermd volume omvat minstens alle geklimatiseerde ruimten. Elke ruimte waarin een warmteafgifte- en / of koudeafgifte-element (radiator, vloerverwarming, warme of koude lucht inblaasmond, ventiloconvector, enzovoort) is geplaatst, wordt

altijd beschouwd als geklimatiseerd. Elke ruimte waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, enzovoort, wordt altijd beschouwd als geklimatiseerd (bv. een slaapkamer of een kantoor dat

niet geklimatiseerd wordt, behoort altijd tot het beschermd volume).

Ruimtes die in open verbinding staan met elkaar worden beschouwd als één ruimte. Dit betekent dat een niet-geklimatiseerde ruimte in open verbinding met een geklimatiseerde ruimte samen als één geklimatiseerde ruimte wordt beschouwd.

 

De plaats van de thermisch isolerende lagen in de wanden is meestal een aanduiding van de ruimten die tot het beschermde volume behoren. Het BV wordt berekend op basis van buitenafmetingen, met inbegrip van het volume van de binnenwanden.

De gebruiker/ontwerper beslist zelf welke ruimten moeten beschermd worden tegen warmteverliezen. Het beschermde volume moet wel minstens alle ruimten omvatten die van een warmteafgifte-element zijn voorzien.

 


De bruto vloeroppervlakte of bruikbare vloeroppervlakte is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= alle vloerverdiepingen) binnen dit beschermde volume.

 

In volgende situatie worden de zoldervloeren niet in rekening gebracht in de bruto vloeroppervlakte:

 

  • Zoldervloeren die buiten het BV liggen : dus als het plafond naar de zolder wordt geïsoleerd en de bovenste begrenzing vormt van de isolatielijn van het BV.
  • Zoldertippen die niet of moeilijk toegankelijk of niet-beloopbaar zijn. Zo wordt een zolder die enkel toegankelijk is door middel van een ladder of door een schuifladder die in uitgeplooide toestand de toegang tot een andere ruimte verhindert, niet tot de bruikbare vloeroppervlakte gerekend. Dergelijke zolders zijn te beschouwen als 'moeilijk toegankelijk'. Ook een zolder waarvan op de houten spanten van de zoldervloer geen beloopbare afwerking (zoals beplating, planken …) zijn geplaatst, wordt niet tot de bruikbare vloeroppervlakte gerekend.
  • Vloeroppervlakten met een hoogte lager dan 1,5 m, bijvoorbeeld onder een hellend dak. let wel : voor de ruimten volledig of gedeeltelijk onder het geïsoleerde hellend dak, wordt de vloeroppervlakte wél meegerekend van het vloergedeelte waar er minstens 1,50 m bruikbare hoogte beschikbaar is. Die oppervlakte wordt best gemeten op een doorsnede van het dak (zie figuur 41).
  • De oppervlakte van vides1 en schalmgaten groter dan 4 m². let wel : op het laagste niveau zijn er geen vides of schalmgaten ; daar worden die oppervlakten wél ingerekend.

 

 

bijgewerkt: 21/08/2017 (arch. Angeliques Verspeurt)
 


15-06-2012


30 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.