Helpdesk & FAQ

Afvoer in de natte ruimte bij ventilatiesysteem A of B

Mag ik bij ventilatiesysteem A of B de afvoer in de natte ruimte voorzien via een muurdoorvoer in de gevel, indien er geen mogelijkheid is om verticale kanalen te voorzien?


Muurdoorvoeren kunnen niet beschouwd worden als verticale kanalen. De reden is dat er een overdrukzone kan ontstaan ter hoogte van de muurdoorvoer door wind op de gevel of door turbulenties. De muurdoorvoer gaat dan werken als toevoer i.p.v. als afvoer. Hierdoor wordt er verontreinigde lucht in de woning gebracht.
De norm vermeldt 'hoofdzakelijk verticale afvoerkanalen, voorzien van RTO(...) maar hier kan op afgeweken worden indien:


Een voorwaarde om binnen een systeem A te blijven is dat de hulpventilatoren niet constant energie verbruiken.

In de onderstaande gevallen is de combinatie van een RAO met een plaatselijke ventilator niet toegelaten in een systeem A of B.
Het afvoerdebiet wordt gelijkgesteld aan nul in één of meerdere van de volgende situaties:

  • het rooster van de afvoeropening is niet regelbaar in minimum 5 standen of helemaal niet regelbaar ;
  • het debiet van de RAO met ventilator in rust is niet gestaafd door een laboratoriummeting of er is helemaal geen afvoerdebiet als de ventilator in rust is ;
  • de combinatie RAO-ventilator is in een horizontaal kanaal geplaatst en de ventilator werkt niet automatisch bij het betreden of bij het in gebruik nemen van de natte ruimte
  • de combinatie RAO-ventilator is in een horizontaal kanaal geplaatst en de ventilator heeft onvoldoende nalooptijd.

 

Voor natuurlijke afvoerkanalen waarin geen gebruik wordt gemaakt van een ventilator met nalooptijd, mogen de kanalen hoogstens 30° afwijken van de verticale. Een secundair kanaal is over een lengte van hoogstens één meter vrijgesteld van deze verplichting. Er mogen bovendien geen grote richtingsveranderingen, sterke krommingen of versmallingen voorkomen.

 

Zie voor meer informatie het Ventilatiedocument Residentiële Gebouwen op Energiesparen.be en http://vea.helspyou.be “Mag het natuurlijke afvoerkanaal bij een ventilatiesysteem A of B in een woning horizontaal verlopen?”.


11 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.