Helpdesk & FAQ

Oppervlakecondensatie in ondergrondse parkeergarages

Er is recent een betonkelder gebouwd met als functie hoofdzakelijk parkeergarage. De kelder is 5m dieper dan het bovenliggende appartementsgebouw. In de zone achteraan is enkel waterdichting op de betonplaat (plafond) geplaatst. Deze zone is dus niet geïsoleerd. We stellen vast dat er heel veel condens aan dit deel van het plafond hangt. Vooral ter hoogte van de ventilatieopeningen. Het plafond onder het gebouw heeft geen condens. Het gebouw zelf is nog niet in gebruik en nog niet verwarmd. Kunnen we dit eenvoudig oplossen?


Oppervlakecondensatie in ondergrondse parkeergarages is een gekend probleem.

Met name wanneer het dak van de garage grenst aan de buitenomgeving kan het zijn dat de oppervlaktetemperatuur op het plafond daalt tot onder het dauwpunt.

 

Het is een natuurlijk fysisch verschijnsel en hetzelfde doet zich voor in de zomer bij een koud glas frisdrank of een frisse pint.

 

Om het te verklaren moeten we kijken naar het mollier-diagram.

 

De hoeveelheid (water-)damp die de lucht kan bevatten is beperkt.  Bij verzadiging treedt een faseverandering op van damp naar vloeistof.  Maar ook in een relatief droge omgeving komt oppervlaktecondensatie frequent voor en met name op de koude vlakken.  De mate waarin de waterdamp gaat condenseren hang af van de luchtdruk en van de temperatuur.

Hoe hoger de luchttemperatuur hoe meer vocht het luchtmengsel kan bevatten.

De binnenlucht van een ondergrondse parkeergarage zou dus kunnen verbeterd worden door … de lucht te koelen.  De plaatsing van een buitenunit van een lucht-lucht of lucht-water warmtepomp zou zo mits een voldoende werkzaamheid en mits voldoende capaciteit zo een (beperkt) positieve bijdrage kunnen leveren aan het fenomeen.  De meeste lucht-warmtepompen worden echter ook in koelmodus gebruikt en in dat geval werkt het verhaal natuurlijk gewoon omgekeerd.  Airco-buitenunits opgesteld in ondergrondse parkeergarages zullen de lucht van de parkeergarage beperkt gaan opwarmpen.  Meer waterdamp kan zo ingesloten worden en bijgevolg kan er ook meer gaan condenseren tegen de koude wanden, plafonds en balken.

 

Bij een gemiddelde luchtdruk en R.V. van 50% ligt het dauwpunt van de waterdamp een luchtmengsel op ongeveer 12°C.

Wanneer de R.V. in de garage stijgt door dat veel wagens de garage nat binnen rijden dan zal ook het dauwpunt stijgen en treedt de condensatie nog sneller op.

 

Het fenomeen doet zicht eerder voor bij de plafonds omdat de wanden van dergelijke parkings ingegraven zijn en dus profiteren van de bufferende werking van het grondmassief.  De warmteoverdrachtscoëfficiënt in stijgende richting is ook groter (de weerstand is kleiner) tegenover horizontaal of naar beneden.

 

Er zijn meerder pistes die kunnen onderzocht worden om het fenomeen te verhelpen.

 

  1. Een gedwongen ventilatie in de garage zodat de relatieve vochtigheid binnen de perken blijft kan helpen om de relatieve vochtigheid binnen de perken te houden en om de natte binnenlucht snel naar buiten te evacueren.  In de zomer werkt dit echter maar zeer beperkt.  Door een gedwongen ventilatie wordt ook telkens weer erg vochtige buitenlucht opnieuw in de ondergrondse parkeergarage gebracht en dat wordt dweilen met de kraan open.  We zoeken dus beter naar een meer duurzame oplossing.
  2. Het verhogen van de oppervlaktetemperatuur aan het contactoppervlak door het toepassen van isolatie aan de binnenzijde  van de constructie.  Opgelet : met deze optie verplaatst u mogelijk het probleem naar niet geïsoleerde balken of moeilijk bereikbare zones achter leidingen enz.  U creëert punt en lijnkoudebruggen waar u nog lagere temperaturen zult krijgen en op termijn kan dit wel eens gaan wegen op de corrosiebestendigheid van ankers voor beugels van leidingen en infrastructuur.
  3. Het verhogen van de oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde door het toepassen van een buitenisolatie is dus zeker in ontwerpfase te overwegen.  Mits tijdig toegepast is deze vaak niet eens de duurste en u lost meteen mogelijke koudebruggen op.  ovendien zijn er andere mogelijkheden voor de keuze van het type isolatie omwille van brandweerstand, stabiliteit, enz.  Als oplossing achteraf is dit vaak minder een alternatief omdat wegenis, beplantingen, meubilair, grond e.d. de kosten al gauw in de hoogte zullen jagen.


11 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.