Helpdesk & FAQ

Hygiënische ventilatie bij renovatie

Is een nieuwe keuken in een bestaande woning, een ‘nieuwe ruimte’?


Q: "Bij het ingeven in de 3G software van de hygiënische ventilatie bij de renovatie van een eengezinswoning hebben we volgende vraag:

Bij het definiëren van de verschillende ruimtes dient naast de "naam" en de "soort ruimte" ook het "type van de ruimte" ingegeven te worden, meerbepaald "bestaande ruimte" of "nieuwe ruimte".

Slaat de term ‘nieuwe ruimte’ enkel op het bijbouwen van bvb. een nieuw stukje uitbreiding, of geldt deze term ook voor wanneer in een bestaand gebouw bvb. een nieuwe indeling gemaakt wordt waardoor nieuwe kamers ontstaan binnenin dit bestaand gebouw?

Mogen deze nieuw gecreëerde kamers dan ook gezien worden als "nieuw" in de betekenis van het epb-programma?"

 

A: De termen "bestaande ruimte" en "nieuwe ruimte" zijn in het leven geroepen om het onderscheid te kunnen maken tussen ruimtes in het bestaande volume van de woning en ruimtes in een uitbreiding/herbouw van een woning. Zodoende kan bepaald worden welke ventilatie-eis van toepassing is.

Met andere woorden: een "nieuwe ruimte" zit in het nieuwe volume van de woning, een "bestaande ruimte" bevindt zich in het bestaande volume van de woning.


11 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.