Helpdesk & FAQ

Wat indien de garage niet behoort tot het beschermd volume?

In een nieuwbouwwoning wordt beslist om de garage uit het beschermd volume te halen. De scheidingswanden van de garage worden wel geïsoleerd. Is deze garage een aangrenzende verwarmde ruimte? Hoe moet ik hiermee omgaan binnen EPB? Of plaatsen we deze garage toch beter in het beschermd volume?


In het project is de garage geen aangrenzende verwarmde ruimte maar een AOR, een aangrenzende onverwarmde ruimte. Dit is een ruimte die buiten het beschermd volume gelegen is en die niet verwarmd wordt.

 

Indien de scheidingsconstructies van de garage geïsoleerd zijn, bestaat de mogelijkheid om de buitengeometrie van de AOR in overweging te nemen. De temperatuurfactor b wordt dan door de verslaggever in detail uitgerekend.

 

In dat geval zal bij het berekenen van de energieprestaties van EPW of EPU-volume kunnen rekening gehouden worden met het bufferend vermogen van de AOR.
De gevolgen kunnen doorwegen op het K-peil en op het E-peil, op de netto-energiebehoefte maar ook op het risico op oververhitting. Met een gedetailleerde berekening van de b-factor worden de U-waarden vlugger gehaald en worden eisen als K, E en NEBVERW soms net iets sneller gerealiseerd.

 

Transmissieverliezen doorheen scheidingsconstructies tussen BV en AOR worden vermenigvuldigd met deze temperatuurreductiefactor b.
Op zijn beurt wordt deze b-factor bepaald door transmissie- en ventilatieverliezen via de buitenschil van de AOR.

 

Garage toch beter in het BV?

Het feit of een ruimte wordt gerekend tot het beschermd volume, dan wel wordt beschouwd als AOR is niet alleen belangrijk voor de Netto Energiebehoefte voor verwarming en voor het E-peil, maar vooral het K-peil varieert naargelang de keuze.

Naast de gemiddelde U-waarde wordt het K-peil immers bepaald door de compactheid van het gebouw. Wanneer de verhouding tussen het beschermd volume en de verliesoppervlakte (AT)wijzigt heeft dit onmiddellijk een effect op het K-peil.

De invloed van een AOR op het K-peil is echter moeilijk te voorspellen zonder de berekening effectief te gaan uitvoeren.

 

Het is de ontwerper van het gebouw die beslist welke ruimten zullen behoren tot het BV en hij of zij doet dit door het tekenen van isolatie. De architect bepaalt de grens van het beschermd volume en hij of zij zal hiernaar ontwerpen. De keuze is niet vrijblijvend want de grens van het beschermd volume heeft ook zijn consequenties voor o.a. de meting van de luchtdichtheid van het gebouw.

 

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL 'Slim omgaan met AOR' van arch. en energieconsulent Benny Craenhals.

 

 

 


10 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.