Helpdesk & FAQ

De wijzigingen van een vergunningsaanvraag. Onder welk EPB dossiernummer moet de aangifte ingediend worden?

Welke eisen zijn van toepassing indien ik voor een wijziging een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag indien? Onder welk EPB dossiernummer moet de aangifte ingediend worden?


Het gebeurt regelmatig dat men in de loop van het bouwproces, voor het einde van de werken, nog bepaalde zaken aan een bestaande stedenbouwkundige vergunning wil wijzigen. Daarvoor is een nieuwe stedenbouwkundige vergunning nodig. Als die wijzigingen worden vergund, zijn er twee stedenbouwkundige vergunningen en dus twee energieprestatiedossiernummers voor één project.

Let wel, als de werken reeds uitgevoerd zijn, betreft het een regularisatie i.p.v. een wijziging. Voor een regularisatie gelden andere regels.

 

Onder welk EPB-dossiernummer moet de EPB-aangifte worden ingediend en welke EPB-eisen zijn van toepassing?

 

 

Er zijn twee mogelijke situaties:

 

1. Er wordt een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het volledige gebouw, inclusief de wijzigingen

 

In dat geval gelden de EPB-eisen van het moment van die laatste aanvraag.

 

2. Er wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd, enkel voor de wijzigingen

 

Om na te gaan welke EPB-eisen van toepassing zijn, worden 2 gevallen onderscheiden:

 

  • De nieuwe aanvraag betreft een uitbreiding met EPB-eenheden.
    Op het eerst vergunde gebouw gelden de EPB-eisen die van toepassing waren op het moment van de oorspronkelijke vergunningsaanvraag;
  • Op de nieuw vergunde EPB-eenheden gelden de EPB-eisen die geldig waren op het moment van de aanvraag van de vergunningswijziging

 

De nieuwe aanvraag betreft een uitbreiding zonder EPB-eenheden.

De EPB-eisen op het moment van de aanvraag van de oorspronkelijke vergunning gelden.

 

Procedure

U werkt steeds met het energieprestatiedossiernummer dat overeenkomt met de vergunning die de eisen vastlegt.

Het andere energieprestatiedossiernummer wordt door het VEA aan dit dossier gekoppeld. U stuurt hiervoor een e-mail naar energie@vlaanderen.be met als titel ‘koppelen EPB-dossiernummers’ en als tekst de 2 nummers en een korte beschrijving van de situatie. Die koppeling vermijdt handhavingsacties voor het ontbreken van een startverklaring of EPB-aangifte.

 

Bron: VEA

 

Lees het volledige document van VEA (incl. verschillende voorbeelden)

 


10 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.