Helpdesk & FAQ

Indicatieve boete

In de EPB-software staat onderaan bij het overzicht van de indicatieve boete, de vermelding van een maximum boete. Is dit de totale boete die mijn bouwheer volgens de EPB-aangifte moet betalen voor zijn project omdat hij niet voldoet aan bepaalde EPB-eisen?

Neen, dit is maximale boete die kan geïnd worden op het project.

De maximumboete is weergegeven op het resultatenscherm, op het tabblad ‘indicatieve boeten’. (Bij de 3G-software eerst op de EPB-eenheid in de energetische boomstructuur klikken.)

 

Het wijzigingsdecreet van 18 november 2011 legt een maximumboete voor de aangifteplichtige vast. De limiet is gekoppeld aan het beschermd volume. Een absoluut maximum zou geen billijke behandeling geven tussen aangifteplichtigen van grotere of van kleinere gebouwen.

In de EPB-software Vlaanderen versie 1.6 verscheen daarom een nieuw invulveld ‘nieuw gecreëerd beschermd volume’ of ‘verbouwd beschermd volume’.

 

Vanaf 2015 is er een uitbreiding van de definitie ‘beschermd volume’ gekomen: http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/uitbreidingdefinitie_beschermdvolume.pdf. Dit was nodig omdat de oude definitie onvoldoende genuanceerd was voor renovaties.

Bij projecten waar een E-peileis geldt, wordt het ‘nieuw gecreëerd beschermd volume’ berekend per subdossier. Het nieuw gecreëerd beschermd volume (of beschermd volume) is de som van de volumes van alle energiesectoren van het subdossier.

 

De maximale boete bedraagt 25 euro per m³ beschermd volume bij nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling en gedeeltelijke herbouw. Bij verbouwingen, functiewijzigingen en ingrijpend energetische renovaties bedraagt de maximumboete 10 euro per m³ verbouwd beschermd volume.

Een vastgestelde boete kleiner of gelijk aan 250 € wordt niet geïnd.


9 augustus 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.