Helpdesk & FAQ

Een EPB- aangifte versus het energieprestatiecertificaat

Is er een verschil tussen een EPB-aangifte en het energieprestatie certificaat?


Bij nieuwbouw en vergunningsplichtige werken wordt bij woongebouwen naar aanleiding van een EPB-aangifte een energiecertificaat ter beschikking gesteld op de energieprestatiedatabank.

Voor bestaande gebouwen kan een energieprestatiecertificaat manueel ingevoerd in de energieprestatiedatabank. Bij de verkoop van bestaande woongebouwen werd het energieprestatiecertificaat in de loop van 2008 verplicht. Voor woningen die worden verhuurd, is de verplichting in voege getreden 1 januari 2009.

Beide certificaten geven een primair energieverbruik, de informatie op beide certificaten kan echter verschillen.


Een energieprestatiecertificaat legt nooit eisen op, maar informeert de potentiële of toekomstige kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. De score die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en op basis van de installaties voor verwarming en sanitair warm water. Bij de berekening worden enkel de gebouweigenschappen en geen verbruikersgedrag in rekening gebracht. Door de energieprestatiecertificaten te vergelijken kan men het (berekende) energieverbruik van verschillende gebouwen met elkaar vergelijken en krijgt men een indicatie van de te verwachten energiekosten. Naast een score die de energetische kwaliteit van het bestaand gebouw weergeeft, bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven nuttige informatie over hoe energie kan bespaard worden op een kosteneffectieve manier. Zuinig omspringen met energie spaart het milieu én bespaart op onze energiefactuur. Onder meer door een goede isolatie, een energiezuinige verwarmingsinstallatie en het vervangen van enkel glas van ramen door isolerende beglazing kunnen in Vlaamse woningen vaak nog aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd worden. Het certificaat is tien jaar geldig.


Arch. Luc Dedeyne, energieconsulententeam NAV - 27-09-2011

 

Bijgewerkt op 27-05-2016 (arch. Saskia Gabriël , adviseur energieconsulentenproject NAV)


20 juni 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.