Helpdesk & FAQ

Wat zijn de gevolgen voor de bouwheer bij het niet voldoen aan de ventilatie eisen

Om esthetische reden kan de bouwheer niet voldoen aan de ventilatie eisen. Wat zijn de gevolgen voor de bouwheer?


Er wordt uitsluitend gewerkt met administratieve geldboetes. Deze worden opgelegd door het VEA aan de aangifteplichtige indien de EPB-eisen niet gehaald worden.
De boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete.
Bij het niet naleven van de eisen inzake de ventilatievoorzieningen, is de boete gelijk aan de 'uitgespaarde' investering.


De boete ligt vast in het Energiedecreet: 4 euro per afwijking van 1 m3/h op het vlak van de ventilatievoorzieningen, zoals bepaald in 1.4 van de bijlage bij het decreet.

Voor elke 25m³ lucht per vierkante meter die te weinig wordt toe- of afgevoerd staat dus een boetebedrag van €100. Stel dat je bv. in de woon- en slaapkamers in totaal 75m³ te weinig lucht aanvoert, dan kun je hiervoor een boete krijgen van 75/25 = 3×100 = € 300,-.

 

De boete betalen werkt bevrijdend: m.a.w. ofwel ventilatie-voorzieningen plaatsen, ofwel de boete betalen. Let wel, de kwaliteit van het binnenklimaat stijgt aanzienlijk bij een correct gedimensioneerd en geplaatst ventilatiesysteem.

 

 

Mr. Sven Vernaillen, GSJ advocaten (18-11-2011)

Bijgewerkt op  27-05-2016 (arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV)


 


20 juni 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.