Ontwerpparameters - bouwschil

Pocket: Luchtdicht bouwen, stap voor stap naar een luchtdicht ontwerp

4 september 2017

Vermits luchtdicht bouwen nog niet helemaal is ingeburgerd, willen we in deze pocket oplossingen aanreiken voor de meest voorkomende knelpunten van luchtdicht bouwen.


We bespreken zowel details voor massief bouwen als voor houtskelet bouwen. Vanzelfsprekend zijn niet alle mogelijke situaties opgesomd omdat dit een veel uitgebreider naslagwerk zou vergen.


Naast de details werden een aantal nuttig tips en tricks opgenomen die kunnen helpen om vakkundig en efficiënt luchtdicht te ontwerpen en bouwen.


De pocket vormt een eerste stap op weg naar luchtdicht bouwen, nl. zorgen voor een luchtdicht ontwerp.