Bij de plaatsing van de isolatie wordt gebruik gemaakt van spouwankers met een isolatieplug. Hoe moeten deze in de EPB-software ingevoerd worden? Wanneer is er sprake van een (punt)bouwknoop bij mechanische bevestigingen?

Spouwankers als mechanische bevestiging

 

Vroeger werd standaard gebruik gemaakt van een spouwanker in verzinkt staal met eventueel een rond schijfje om de isolatie op zijn plaats te houden. Steeds vaker wordt hiervan afgestapt en wordt het anker gecombineerd met een isolatieplug die het metaal omhuld. Dit is op de werf een eenvoudige manier om de isolatie vast te zetten en tegelijkertijd een spouwanker te plaatsen.

Voorbeeld van standaard spouwankers

Deze types worden steeds vaker standaard in inox uitgevoerd, waardoor ze een lagere toeslag hebben op de warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde. (bron: Borgh)

Een voorbeeld van de invloed van een spouwanker met 10cm PUR-isolatie in een spouwmuur (lambda = 0.023 W/mK):

In principe blijft een spouwanker gecombineerd met een isolatieplug steeds een mechanische bevestiging die ten allen tijde moet ingevoerd worden als correctie op de U-waarde. Enkel wanneer kan gestaafd worden dat de spouwhaken in kunststof zijn of een l < 1 W/mK hebben, wordt geen toeslag gerekend op de U-waarde. Dan moet dit nog steeds aangegeven worden in de software (zie figuur 4). Er bestaan enkele types uit staal met akoestische en thermische onderbreking waarbij de l < 1 W/mK.

 

Voorbeelden spouwankers met thermische onderbreking (bronnen: Plakagroup en Wienerberger)

Voorbeelden spouwankers met thermische onderbreking (bronnen: Plakagroup en Wienerberger)

Spouwankers zijn geen bouwknopen en hoeven nooit als niet EPB-aanvaarde bouwknoop ingevoerd te worden (zie figuur 5), maar steeds als correctie op de U-waarde.

 

Dit laatste geldt ook voor mechanische doorboringen ten behoeve van een latwerk waar een gevelbekleding (type ETICS) op geplaatst wordt. In dit geval dient steeds een gedetailleerde berekening van de correctie op de U-waarde toegepast te worden omdat het niet langer over spouwankers gaat.

 

Voorbeeld bevestiging latwerk (Isofinish-systeem)

berekening volgens waarde bij ontstentenis

berekening in detail met ankers in verzinkt staal

berekening in detail met ankers in inox

berekening met ankers in kunststof

inrekenen van mechanische bevestigingen gebeurt enkel via “F”.

Puntbouwknopen

 

Wanneer de isolatie wordt doorboord door een verankering van bv. een zonnewering of een ander element (dak veranda, luifel, kolomvoet, enz.), dan zijn dit wel puntbouwknopen.

 

Voobeeld puntbouwknopen

 

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer de bevestiging < 1cm² per lopende meter. Isolerende delen mogen beperkt doorboord worden zonder toeslag in EPB. In dat geval is er geen sprake van een puntbouwknoop.

Lineaire bouwknopen

 

Bij lineaire bouwknopen wordt - wanneer kan aangetoond worden dat de Ψe (psi-waarde) beter is dan de Ψe,lim (psi-limietwaarde), de bouwknoop EPB-aanvaard beschouwd en hoeft deze niet ingevoerd te worden bij optie B voor de bouwknopen.

 

NOTA:

Na verschillende reacties op dit artikel, willen we erop wijzen dat hier vaak een onderschatting wordt gemaakt in EPB-berekeningen.

De berekeningen hier vermeld zijn slechts voorbeelden, het is steeds aan de EPB-verslaggever om na te gaan met welk type/materiaal spouwanker of bevestigingswijze er gewerkt werd. Er werd marktonderzoek uitgevoerd alvorens dit antwoord te formuleren en de aannames van de berekeningen zijn hierop gebaseerd.