EPB-regelgeving

Wat is een bouwknopen?

22 augustus 2017

Een ‘bouwknoop’ is een plaats in de gebouwschil waar extra warmteverlies kan optreden, ook wel ‘koudebrug’ genoemd. Als je aandacht schenkt aan een koudebrugarme detaillering en een correcte uitvoering, kan je in principe niet meer spreken van een 'koudebrug'. Daarom hanteert de Vlaamse overheid de term ‘bouwknoop’.

Een bouwknoop is een knoop waar 2 scheidingsconstructies samenkomen, de thermische snede wijzigt, verspringt of onderbroken wordt. De isolatielaag wordt door-of onderbroken. Voor de scheidingsconstructies wordt er uitsluitend gekeken naar de constructies die de scheiding vormen tussen:

  • de binnenomgeving en de buitenomgeving
  • de binnenomgeving en de grond, kruipruimte of kelder
  • de binnenomgeving en de AOR (aanpalende onverwarmde ruimte) 

 

De invloed van bouwknopen moet verplicht worden ingerekend in het K-peil en het E-peil voor gebouwen waarvoor de EPB-eisen voor nieuwbouw en  IER (ingrijpende energetische renovatie) gelden én waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2011.

 

Om bouwknopen te beoordelen en koudebrugarme oplossingen mogelijk te maken, zijn praktische regels opgesteld. Met die basisregels kan je bepalen wanneer je te maken hebt met een ‘'EPB-aanvaarde bouwknoop'. Door deze methode kan je de bouwknopen al van in de ontwerpfase eenvoudig analyseren.