Nieuws

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2022

7 januari 2021

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie is verlengd tot eind 2022. Voor aanvragen van omgevingsvergunning in 2020 bedraagt tot de sloop- en heropbouwpremie 7500 euro. Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021 en 2022 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro.

Aanvraag omgevingsvergunning tot en met 31/12/2020 (premie 7500 euro - cumul mogelijk met federale 6% btw regelgeving)

De slooppremie moet je altijd aanvragen binnen de 3 maand na de AANVRAAG van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Wacht dus niet op de goedkeuring van de effectieve sloop- en herbouwvergunning om je slooppremie aan te vragen.

 

Aanvraag omgevingsvergunning vanaf 1/1/2021 tot en met 31/12/2022 (premie 10.000 euro - GEEN cumul mogelijk met federale 6% btw regelgeving)

 

De slooppremie moet je altijd aanvragen binnen de 3 maand na de GOEDKEURING van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie moet je een  verklaring  op  eer  doen dat  men  op  basis  van  de  federale  btw-wetgeving  voor  dit bouwproject niet in aanmerking kan komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend heeft of zal indienen.

Dossiers die te laat worden ingediend, kunnen niet genieten van de premie.