Nieuws

Stel de opmaak van EPB-aangiften even uit

25 maart 2020

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) raadt momenteel af om EPB-aangiftes en EPC’s op te maken.

Momenteel zijn nog geen officiële noodbepalingen vastgelegd rond deze specifieke dienstverlening. Er wordt hier binnenkort een beslissing over verwacht.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, kan VEA voorlopig al meegeven dat het ze pragmatisch zal omgaan met de handhaving van de tijdige indiening van een EPB-aangifte en de aanwezigheid en publicatie van een EPC gedurende deze periode. 

 

Van zodra hierover verdere instructies zijn goedgekeurd, worden de erkende verslaggevers op de hoogte gehouden via EPB-nieuwsflashes en de website.