Nieuws

Isolatiegolf valt stil

15 februari 2019

Het aantal Vlamingen dat een premie aanvraagt om een woning energiezuinig te maken, is fors gedaald. De afbouw van de premies heeft niet het gewenste effect, en ze komen bij de verkeerde mensen terecht.

Vorig jaar werden bijna 75.000 Vlaamse energiepremies toegekend aan particulieren, tegenover 110.000 in 2017 en 120.000 in 2016. Vooral de premies voor dakisolatie zijn gekelderd. In twee jaar tijd zijn ze meer dan gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Energieagentschap.

Veruit de populairste premie blijft die voor het dak (ongeveer één op de drie), gevolgd door glas en spouwmuren. Daarnaast bestaan er isolatietoelagen voor buitenmuren, vloeren en een combinatie van die ingrepen. De steun vloeit voort uit het Vlaamse Energiepact van 2014, waarmee de overheid de doelstelling vastlegde om tegen 2050 elk huis bijna klimaatneutraal te maken.

 

Dat de renovatie-activiteit daalt, is slecht nieuws voor onze klimaatdoelstellingen. 30 procent van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de verwarming van woningen en gebouwen. Veel huizen hebben nog steeds geen dakisolatie. Om het met een boutade te stellen: de meest groene energie is de energie die we niet verbruiken.

 

 

Middenklasse

 

Regeringspartij CD&V wijt de terugval aan de afbouw van de premies. Zo verlaagde minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) op 1 januari nog de dakisolatiepremie van 6 naar 4 euro per vierkante meter. De maatregel kadert in een bredere strategie die bij het begin van de legislatuur werd vastgelegd om een zekere urgentie te creëren. De boodschap aan de bevolking: doe het nu, anders komt u te laat.

 

Die strategie heeft gefaald, zegt Vlaams CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne. “De middenklasse heeft haar werk gedaan. Wie zijn huis nu nog niet heeft geïsoleerd, heeft gewoon het geld niet om een dure renovatie te betalen. Die mensen moeten net meer steun krijgen in plaats van minder.”

 

Voor CD&V moeten de premies voor dak, muur en raam weer omhoog. De bedoeling is dat ze minstens een kwart van de investering dekken. “Laten we beginnen met de dakisolatiepremie zo snel mogelijk weer op te trekken naar 6 euro per vierkante meter”, zegt Bothuyne. “Minister Peeters kan dat zelf beslissen, ze heeft daar geen decreet voor nodig.”

 

Het budget voor de energiepremies zit wel verrekend in onze energiefactuur. Moet die dan omhoog? Neen, zegt Bothuyne. “Minister Peeters kan beroep doen op het geld van het Vlaams Klimaatfonds dat door voormalig minister Joke Schauvliege (CD&V) werd opgericht om onze klimaatdoelstellingen te halen.”

 

Bij coalitiepartner N-VA zien ze dat anders. De subsidies zijn volgens de partij niet te laag, maar komen wel op de verkeerde plaats terecht. Zo geeft de Vlaamse overheid ook subsidies aan mensen die zonneboilers en warmtepompen installeren. “Maar de mensen die dat kunnen betalen, hebben meestal ook al een goed geïsoleerd huis”, zegt Andries Gryffroy.

 

 

Versnipperd

 

N-VA pleit voor een verschuiving van de middelen. “Laten we de premies voor warmtepompen terugschroeven”, zegt Gryffroy. “Dat geld kunnen we dan in de basismaatregelen stoppen: de isolatie van de buitenkant van een gebouw.” Die verschuiving impliceert ook een vereenvoudiging van de subsidies, die vandaag volgens N-VA te versnipperd zijn.

 

Energieminister Lydia Peeters (Open Vld) benadrukt dat er ook hoopvolle indicatoren zijn. Zo worden steeds meer oude ketels vervangen en stijgen de burenpremies voor collectieve renovatieprojecten. Naar aanleiding van de dalende trend zijn er ook al corrigerende maatregelen genomen, zoals de stopzetting van de afbouw van de zonneboilerpremie.

 

Een verhoging van premies ziet minister Peeters niet zitten. “Daarmee krijg je initieel een aanzuigeffect, maar de extra kosten die hiermee gepaard gaan, worden door ons allemaal betaald.” Volgens haar is het beter om mensen stapsgewijs en zonder verplichting aan te zetten tot renovaties op logische momenten, zoals bij het verwerven van een woning.

Bronnen
  • De Morgen