energiebewustontwerpen

Nieuw in 2019: overzicht nieuwigheden in EPB

11 januari 2019

Voor nieuwe niet-residentiële gebouwen stijgt voor vergunningsaanvragen vanaf 2019 het verplichte minimumaandeel hernieuwbare energie naar 20 kWh per m² bruto vloeroppervlakte. In 2018 was dat minimum 15 kWh/m². Maar wat verandert er dit en de komende jaren nog op het vlak van energie-eisen?
 • Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen

 • Voor vergunningsaanvragen vanaf 2020 gaan we met de nieuwe woongebouwen naar maximaal E35 (in plaats van E40 in 2018) en voor ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen verstrengt de E-peileis naar E70 (in plaats van E90 in 2018).
 • De uiterste indiendatum voor EPB-aangiften wijzigt. 
  • Voor nieuwe gebouwen (of gelijkwaardig) waarvoor de EPB-aangifte nog niet is ingediend, moet de EPB-aangifte zijn ingediend binnen de 12 maanden na de ingebruikname of het einde van de werken en uiterlijk 5 jaar na de datum van het verlenen van de bouwvergunning of het neerleggen van de melding. Tot nu werd met 6 maanden gerekend in plaats van 12 maanden.

  • Voor renovaties en ingrijpende energetische renovaties zijn de datum van de ingebruikname en het einde van de werken niet meer van tel. Enkel de uiterste termijn van 5 jaar telt: de EPB-aangifte moet ingediend zijn ten laatste 5 jaar na de datum van de bouwvergunning of melding.

  • De aanpassing van de uiterste indiendatum voor nieuwbouw en renovatie telt voor alle openstaande dossiers waarvoor nog geen EPB-aangifte is ingediend op 24 december 2018.

  • Het VEA past in haar handhaving de nieuwe regelgeving toe met de aangepaste uiterste indiendatum. Voor handhavingsprocedures die lopen, geldt de indientermijn van vroeger.

 • Groenestroomcertificaten voor PV-installaties: voor dossiers waarvoor u de EPB-aangifte indient vanaf 1 januari 2019 en de PV-installatie in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten, vervalt het recht op groenestroomcertificaten enkel voor de hoeveelheid elektriciteit uit zonne-energie die nodig is om aan het minimumaandeel hernieuwbare energie te voldoen. Voor de hoeveelheid elektriciteit die de PV-installatie produceert bovenop de hoeveelheid die nodig is om te voldoen aan deze verplichting, worden wel groenestroomcertificaten toegekend.
  Let op: de datum waarop de EPB-aangifte wordt ingediend, is bepalend.
 • De uiterste indiendatum voor een afwijkingsaanvraag voor een systeem van externe warmtelevering wijzigt.
  Vanaf 2019 kunt u een afwijkingsaanvraag indienen tot op het moment van de ingebruikname van het gebouw en binnen de 5 jaar na de aanvraag van de bouwvergunning.
  Let op: de EPB-aangifte mag nog niet zijn ingediend.
  Merk op: de overgangsmaatregel verloopt na 31 december 2018.
 • Andere wijzigingen betreffen de software, de rekenmethodes voor de gebouwschil en de technieken, en de invoer van opwekkers, verdeelsystemen en combilussen.
  Meer informatie in de EPB-Nieuwsbrief van het Vlaams Energieagentschap van 24/12